User config

Search

Categories

[Erhu] Huang Jiang Qin (黄江琴) - Ting Hu (听胡 Thính Hồ) (2009) [WAV]

Posted by TUE on Jan 1, 2010 with 0 Comments
Huang Jiang Qin (黄江琴) - Ting Hu (听胡)
Hoàng Giang Cầm - Thính Hồ
| WAV+CUE | 380 MB | Erhu (二胡) | Instrumental | 2009 |

专辑名称:听胡
专辑艺人:黄江琴
发行公司:广东妙音文化传播有限公司
出版社:九洲音像出版公司
ISRC:CN-A65-09-490-00/A.J6
发行时间:2009年7月
资源类型:WAV+CUE

Tracklist:
01.骤暖的缘分 - 电影(天若有情)主题曲
Sậu Noãn Đích Duyến Phân - Điện Ảnh (Thiên Nhược Hữu Tình) Chủ Đề Khúc
Zòu Nuăn De Yuán Fen - Diàn Yĭng (Tian Ruò Yǒu Qíng) Zhŭ Tí Qu

02.文库夜读书 - 电影(梁祝)插曲
Văn Khố Dạ Độc Thư - Điện Ảnh (Lương Chúc) Sáp Khúc
Wén Kù Yè Dú Shū - Diàn Yĭng (Liáng Zhù) Cha Qu

03.似水流年 - 电影(活着)插曲
Tự Thủy Lưu Niên - Điện Ảnh (Hoạt Khán) Sáp Khúc
Sì Shuĭ Liú Nián - Diàn Yĭng (Huó Zhe) Cha Qu

04.鸳鸯蝴蝶梦变奏 - 电影(九品芝麻官)插曲
Uyên Ương Hồ Điệp Mộng Biến Tấu - Điện Ảnh (Cửu Phẩm Chi Ma Quan) Sáp Khúc
Yuan Yang Hú Dié Mèng Biàn Zòu - Diàn Yĭng (Lè Pĭn Zhi Má Guan) Cha Qu

05.长亭惜别 - 电视剧(紫釵记)主题曲
Trường Đình Tích Biệt - Điện Thị Kịch (Tử Sai Kí) Chủ Đề Khúc
Cháng Tíng Xí Bié - Diàn Shì Jù (Zĭ Chai Jì) Zhŭ Tí Qu

06.命运不是轱辘 - 电视剧<轱辘,女人和狗)插曲
Ming Yun Bu Shi Gu Lu - Dian Shi Ju (Gu Lu, Ru Ren Huo Gou) Cha Qu

07.送君 - 电影(七重天)插曲
Tống Quân - Điện Ảnh (Thất Trọng Thiên) Sáp Khúc
Sòng Jun - Diàn Yĭng (Qi Zhòng Tian) Cha Qu

08.好汉歌 - 电视剧v水浒)主题曲
Hảo Hán Ca - Điện Thị Kịch V Thủy Hử) Chủ Đề Khúc
Hǎo Hàn Ge - Diàn Shì Jù V Shuĭ Hŭ) Zhŭ Tí Qu

09.牧羊曲 - (少林寺)主题曲
Mục Dương Khúc - (Thiếu Lâm Tự) Chủ Đề Khúc
Mù Yáng Qu - (Shào Lín Sì) Zhŭ Tí Qu

10.月圆花好 - 电影(西厢记)插曲
Nguyệt Viên Hoa Hảo - Điện Ảnh (Tây Sương Kí) Sáp Khúc
Yuè Yuán Hua Hăo - Diàn Yĭng (Xi Xiang Jì) Cha Qu

11.绣荷包 - 陕北民歌 Tú Hà Bao - Thiểm Bắc Dân Ca
Xiù Hé Bao - Shǎn Bĕi Mín Ge

12.采茶舞曲 - 浙江民歌 Thải Trà Vũ Khúc - Chiết Giang Dân Ca
Căi Chá Wŭ Qu - Zhè Jiang Mín Ge

13.黄扬扁担 - 四川民歌 Hoàng Dương Biển Đảm - Tứ Xuyên Dân Ca
Huáng Yáng Biǎn Dan - Sì Chuan Mín Ge

MF | BD | MG | Demo1 2 | vnltue


Other Albums:
Huang Jiang Qin - Golden String (金弦) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Tales Of Erhu (二胡传奇) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Ting Hu (听胡) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Deng Lijun Jin Qu Erhu Ban (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Charm Flowers Passes (風姿花傳) (2008) [FLAC]
Huang Jiang Qin - Yan Hu (艳胡) (2007) [APE]
Huang Jiang Qin - Magic Erhu (二胡蔡琴) (2007) [APE]
Huang Jiang Qin & Fu Na - Face To Face II (2007) [FLAC]
Huang Jiang Qin - The Past Stay The Same (往事如昔) (2006) [APE]
Huang Jiang Qin - Captivated By Southeast Of Asia (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - The First Chemical Element II (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - The Ditty Of The South Of Jiangsu (苏南小调) (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - Yi Ting Zhong Qing (一听钟情) (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - Silent Rain (无声雨) (2004) [APE]
Huang Jiang Qin - Who Can Share My Feelings (2004) [APE]
Huang Jiang Qin - Dong Feng Po (东风破) (2004) [APE]
Huang Jiang Qin & Wang Jun - The First Chemical Element VIII (2006) [APE]
Huang Jiang Qin - One Go (一气呵成) (2005) [APE]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE