-->

User config

Search

Categories

[Guzheng/Folk] Song Ting Ting (宋婷婷) - Capriccio Grassland (草原随想) (2008) [APE]

Posted by Trung Tue on Mar 16, 2010 with 0 Comments
Song Ting Ting (宋婷婷) - Capriccio Grassland (草原随想)
| APE+CUE | 304 MB | Guzheng Solo/Folk/Instrumental | 2008 |

专辑中文名: 雨林唱片◇草原随想
艺术家: 宋婷婷
发行公司: 雨林唱片
出版公司:广州音像出版社
唱片编号:A2HD-015
发行时间: 2008年
ISRC:CN-F28-08-384-00/A.J6

Tracklist:
01.鸿雁 Hồng Nhạn
Hóng Yàn
02.美丽的草原我的家 Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
Mĕi Lì De Căo Yuán Wǒ De Jia
03.草原上升起不落的太阳 Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương
Căo Yuán Shàng Sheng Qĭ Bù Luò De Tài Yáng
04.敖包相会 Ngao Bao Tương Hội
Áo Bao Xiāng Huì
05.在那遥远的地方 Tại Na Diêu Viễn Đích Địa Phương
Zài Nă Yáo Yuăn De Dì Fang
06.从草原到天安门 Tòng Thảo Nguyên Đáo Thiên An Môn
Cóng Căo Yuán Dào Tian An Mén
07.我和草原有个约会 Ngã Hòa Thảo Nguyên Hữu Cá Ước Hội
Wǒ Hé Căo Yuán Yǒu Gè Yue Huì
08.赞歌 Tán Ca
Zàn Ge
09.红旗歌 Hồng Kỳ Ca
Hóng Qí Ge
10.嘎达梅林 Ca Đạt Mai Lâm
Gada Meilin
11.陪你一起看草原 Bồi Nễ Nhất Khởi Khán Thảo Nguyên
Péi Nĭ Yi Qĭ Kàn Căo Yuán
12.送亲歌 Tống Thân Ca
Sòng Qin Ge
13.祝酒歌 Chúc Tửu Ca
Zhù Jiŭ Ge
14.万丽姑娘 Vạn Lệ Cô Nương
Wàn Lì Gu Niáng
15.天边 Thiên Biên
Tian Bian

FF | MC | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

Other Albums:
Song Ting Ting - Understanding Friend (知音) (2003) [WAV]
Song Ting Ting - Capriccio Grassland (草原随想) (2008) [APE]
Song Ting Ting - Go Out Of The Himalayas (走出喜马拉雅) (2010) [FLAC]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE