User config

Search

Categories

[Guzheng/Folk] Song Ting Ting (宋婷婷) - Go Out Of The Himalayas (走出喜马拉雅) (2010) [FLAC]

Posted by TUE on Jul 11, 2010 with 3 Comments
Song Ting Ting (宋婷婷) - Go Out Of The Himalayas (走出喜马拉雅)
| FLAC+CUE | 239 MB | Guzheng Solo/Instrumental | 2010 |

专辑名称:走出喜马拉雅
艺术家:宋婷婷
专辑名称:走出喜玛拉雅
唱片编号:H-166
出版公司:广州音像出版社
策划发行:雨林音乐制作有限公司
ISRC:CN-F28-10-312-00/A.J6
发行日期:2010年

Tracklist:
01.金瓶似的小山 Jīn Píng Shì De Xiǎo Shān
Kim Bình Tự Đích Tiểu San
02.洗衣歌 Xǐ Yī Gē
Tẩy Y Ca
03.天路 Tiān Lù
Thiên Lộ
04.青藏高原 Qīng Cáng Gāo Yuán
Thanh Tàng Cao Nguyên
05.走出喜马拉雅 Zǒu Chū Xǐ Mǎ Lā Yǎ
Tẩu Xuất Hí Mã Lạp Nhã
06.高原红 Gāo Yuán Hóng
Cao Nguyên Hồng
07.翻身农奴把歌唱 Fān Shēn Nóng Nú Bǎ Gē Chàng
Phiên Thân Nông Nô Bả Ca Xướng
08.走进西藏 Zǒu Jìn Xī Cáng
Tẩu Tiến Tây Tàng
09.北京有个金太阳 Běi Jīng Yǒu Gè Jīn Tài Yáng
Bắc Kinh Hữu Cá Kim Thái Dương
10.阿瓦人民唱新歌 Ā Wǎ Rén Mín Chàng Xīn Gē
A Ngõa Nhân Dân Xướng Tân Ca
11.坐上火车去拉萨 Boarded The Train To Lhasa
Tọa Thượng Hỏa Xa Khứ Lạp Tát

FF | MC | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Song Ting Ting - Understanding Friend (知音) (2003) [WAV]
Song Ting Ting - Capriccio Grassland (草原随想) (2008) [APE]
Song Ting Ting - Go Out Of The Himalayas (走出喜马拉雅) (2010) [FLAC]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. anh ơi, em tìm hoài không thấy nút search ở đâu hết, có nhiều album em muốn tìm lại để xem , giúp em với

  ReplyDelete
 2. Hì hì...Tại vì lúc trước album died nhiều quá vì bị report copyright nên mình đã kích hoạt tính năng chống các cổ máy tìm kiếm nội dung trên blog nên nút Search sẽ không làm việc, do đó mình đã gỡ bỏ nó!

  Vả lại, mình cũng đang xây dựng lại danh mục các album theo thể loại, nhạc cụ và nghệ sĩ...trong nay mai sẽ dễ tìm kiếm hơn! Hiện tại thì đang chỉnh sửa, mỗi ngày một ít...chắc rùi cũng xong! :D

  ReplyDelete
 3. da, anh cố gắng phân loại, em cũng dễ tìm nưã. Thanks anh nhiều nhiều . Thích nghe audiophile ma giờ em tìm trong này khó quá hà :)

  ReplyDelete