-->

User config

Search

Categories

[Piano] Tu Ying - Feng·Yue·Hua·Niao (风·月·花·鸟 Phong·Nguyệt·Hoa·Điểu) (2005) [MP3/VBR~320K]

Posted by Trung Tue on Aug 6, 2010 with 2 Comments
Tu Ying - Feng·Yue·Hua·Niao
Đồ Dĩnh (屠颖) - Phong·Nguyệt·Hoa·Điểu (风·月·花·鸟)
| MP3/VBR~320Kbps | 68 MB | Piano/Instrumental | 2005 |

辑中文名: 风·月·花·鸟
艺术家: 屠颖
资源格式: MP3
发行时间: 2005年11月05日

Tracklist:
01 回首京华 ( 原曲恨刀英雄) Huí Shǒu Jīng Huá (Yuán Qū Hèn Dāo Yīng Xióng)
Hồi Thủ Kinh Hoa (Nguyên Khúc Hận Đao Anh Hùng)
02 秋月梧桐 ( 原曲莫召奴) Qiū Yuè Wú Tóng (Yuán Qū Mò Zhào Nú)
Thu Nguyệt Ngô Đồng (Nguyên Khúc Mạc Triệu Nô)
03 杨柳雨 ( 原曲韶云) Yáng Liǔ Yǔ (Yuán Qū Sháo Yún)
Dương Liễu Vũ (Nguyên Khúc Thiều Vân)
04 旧时堂前燕 ( 原曲洛子商) Jiù Shí Táng Qián Yàn (Yuán Qū Luò Zi Shāng)
Cựu Thời Đường Tiền Yến (Nguyên Khúc Lạc Tử Thương)
05 梅花落 ( 原曲天忌) Méi Huā Luò (Yuán Qū Tiān Jì)
Mai Hoa Lạc (Nguyên Khúc Thiên Kị)
06 晚清山水 ( 原曲柳无色) Wǎn Qīng Shān Shuǐ (Yuán Qū Liǔ Wú Sè)
Vãn Thanh Sơn Thủy (Nguyên Khúc Liễu Vô Sắc)
07 春色三分雨 ( 原曲步怀真) Chūn Sè Sān Fēn Yǔ (Yuán Qū Bù Huái Zhēn)
Xuân Sắc Tam Phân Vũ (Nguyên Khúc Bộ Hoài Chân)
08 异邦人 ( 原曲蜀道行) Yì Bāng Rén (Yuán Qū Shǔ Dào Háng)
Dị Bang Nhân (Nguyên Khúc Thục Đạo Hàng)
09 月笼沙 ( 原曲雅瑟风流) Yuè Lóng Shā (Yuán Qū Yǎ Sè Fēng Liú)
Nguyệt Lung Sa (Nguyên Khúc Nhã Sắt Phong Lưu)
10 若耶溪畔 ( 原曲宫灯帏) Ruò Yē Xī Pàn (Yuán Qū Gōng Dēng Wéi)
Nhược Da Khê Bạn (Nguyên Khúc Cung Đăng Vi)
11 反璞归真 ( 原曲素还真) Fǎn Pú Guī Zhēn (Yuán Qū Sù Hái Zhēn)
Phản Phác Quy Chân (Nguyên Khúc Tố Hoàn Chân)

4S | SH | PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE