User config

Search

Categories

[Piano, Easy Listening] Jimmy Chan (陈占美) - 25th Piano Collection (2006) [4CD] [APE]

Posted by TUE on Nov 9, 2010 with 2 Comments
Jimmy Chan (陈占美) - 25th Piano Collection [4CD]
| APE (Tracks) | 1.53 GB | Piano/Easy Listening/Instrumental | 2006 |

专辑名称: Jimmy Chan 25周年鋼琴紀念篇
艺术家: Jimmy Chan
发行日期: 2006-12-12

Tracklist:
CD1
01. 上海之夜 Shàng Hǎi Zhī Yè
Thượng Hải Chi Dạ
02. 断肠红 Duàn Cháng Hóng
Đoạn Trường Hồng
03. 苏州河边 Sū Zhōu Hé Biān
Tô Châu Hà Biên
04. 重逢情侣 Chóng Féng Qíng Lǚ
Trùng Phùng Tình Lữ
05. 湖畔情 Hú Pàn Qíng
Hồ Bạn Tình
06. 听我细诉 Tīng Wǒ Xì Sù
Thính Ngã Tế Tố
07. 忆良人 Yì Liáng Rén
Ức Lương Nhân
08. 遥远寄相思 Yáo Yuǎn Jì Xiāng Sī
Dao Viễn Kí Tương Tư
09. 祝福 Zhù Fú
Chúc Phúc
10. 岷江夜曲 Mín Jiāng Yè Qǔ
Dân Giang Dạ Khúc
11. 梦中人 Mèng Zhōng Rén
Mộng Trung Nhân
12. 亲爱的小孩 Qīn Ài De Xiǎo Hái
Thân Ái Đích Tiểu Hài
13. 几许风雨 Jǐ Xǔ Fēng Yǔ
Kỉ Hứa Phong Vũ
14. 送君 Sòng Jūn
Tống Quân
15. 春风带来的烦恼 Chūn Fēng Dài Lái De Fán Nǎo
Xuân Phong Đái Lai Đích Phiền Não
16. 好春霄 Hǎo Chūn Xiāo
Hảo Xuân Tiêu
17. 谢谢你曾经爱我 Xiè Xie Nǐ Céng Jīng Ài Wǒ
Tạ Tạ Nễ Tằng Kinh Ái Ngã

CD2
01. 良夜不能留 Liáng Yè Bù Néng Liú
Lương Dạ Bất Năng Lưu
02. 月儿弯弯照九洲 Yuè R Wān Wān Zhào Jiǔ Zhōu
Nguyệt Nhân Loan Loan Chiếu Cửu Châu
03. 恋曲 1990 Liàn Qǔ 1990
Luyến Khúc 1990
04. 你是我的唯一 Nǐ Shì Wǒ De Wéi Yī
Nễ Thị Ngã Đích Duy Nhất
05. 半梦半醒 Bàn Mèng Bàn Xǐng
Bán Mộng Bán Tỉnh
06. 是你 Shì Nǐ
Thị Nễ
07. 郎如春日风 Láng Rú Chūn Rì Fēng
Lang Như Xuân Nhật Phong
08. 甜蜜的梦 Tián Mì De Mèng
Điềm Mật Đích Mộng
09. 总有一天等到你 Zǒng Yǒu Yī Tiān Děng Dào Nǐ
Tổng Hữu Nhất Thiên Đẳng Đáo Nễ
10. 叹十声 Tàn Shí Shēng
Thán Thập Thanh
11. 几度花落时 Jǐ Dù Huā Luò Shí
Kỉ Độ Hoa Lạc Thời
12. 苦情花 Kǔ Qíng Huā
Khổ Tình Hoa
13. 我要你忘了我 Wǒ Yào Nǐ Wàng Le Wǒ
Ngã Yếu Nễ Vong Liễu Ngã
14. 梦里相思 Mèng Lǐ Xiāng Sī
Mộng Lý Tương Tư
15. 昨夜我为你失眠 Zuó Yè Wǒ Wéi Nǐ Shī Mián
Tạc Dạ Ngã Vi Nễ Thất Miên
16. 冷井情深 Lěng Jǐng Qíng Shēn
Lãnh Tỉnh Tình Thẩm
17. 野百合也有春天 Yě Bǎi Hé Yě Yǒu Chūn Tiān
Dã Bách Hợp Dã Hữu Xuân Thiên

CD3
01. 你怎么说 Nǐ Zěn Me Shuō
Nễ Chẩm Yêu Thuyết
02. 小城故事 Xiǎo Chéng Gù Shì
Tiểu Thành Cố Sự
03. 在水一方 Zài Shuǐ Yī Fāng
Tại Thủy Nhất Phương
04. 几多愁 Jǐ Duō Chóu
Kỉ Đa Sầu
05. 甜蜜蜜 Tián Mì Mì
Điềm Mật Mật
06. 奈何 Nài Hé
Nại Hà
07. 何日君再来 Hé Rì Jūn Zài Lái
Hà Nhật Quân Tái Lai
08. 又见炊烟 Yòu Jiàn Chuī Yān
Hựu Kiến Xuy Yên
09. 再见我的爱人 Zài Jiàn Wǒ De Ài Rén
Tái Kiến Ngã Đích Ái Nhân
10. 追梦 Zhuī Mèng
Truy Mộng
11. 榕树下 Róng Shù Xia
Dong Thụ Hạ
12. 歌女之恋 Gē Nǚ Zhī Liàn
Ca Nữ Chi Luyến
13. 我只在乎你 Wǒ Zhǐ Zài Hu Nǐ
Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
14. 月亮代表我的心 Yuè Liang Dài Biǎo Wǒ De Xīn
Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm
15. 千言万语 Qiān Yán Wàn Yǔ
Thiên Ngôn Vạn Ngữ
16. 难忘的初恋情人 Nán Wàng De Chū Liàn Qíng Rén
Nan Vong Đích Sơ Luyến Tình Nhân
17. 思念总在分手后 Sī Niàn Zǒng Zài Fēn Shǒu Hòu
Tư Niệm Tổng Tại Phân Thủ Hậu

CD4
01. 天涯歌女 Tiān Yá Gē Nǚ
Thiên Nhai Ca Nữ
02. 我有一段情 Wǒ Yǒu Yī Duàn Qíng
Ngã Hữu Nhất Đoạn Tình
03. 痴痴地等 Chī Chī Dì Děng
Si Si Địa Đẳng
04. 钟山春 Zhōng Shān Chūn
Chung San Xuân
05. 月光小夜曲 Yuè Guāng Xiǎo Yè Qǔ
Nguyệt Quang Tiểu Dạ Khúc
06. 驿动的心 Yì Dòng De Xīn
Dịch Động Đích Tâm
07. 蓝与黑 Lán Yǔ Hēi
Lam Dữ Hắc
08. 知道不知道 Zhī Dao Bù Zhī Dào
Tri Đạo Bất Tri Đạo
09. 交换 Jiāo Huàn
Giao Hoán
10. 秋蝉 Qiū Chán
Thu Thiền
11. 诉哀情 Sù Āi Qíng
Tố Ai Tình
12. 五月的风 Wǔ Yuè De Fēng
Ngũ Nguyệt Đích Phong
13. 恨不钟情在当年 Hèn Bù Zhōng Qíng Zài Dāng Nián
Hận Bất Chung Tình Tại Đương Niên
14. 无奈 Wú Nài
Vô Nại
15. 春花月 Chūn Huā Yuè
Xuân Hoa Nguyệt
16. 兰花草 Lán Huā Cǎo
Lan Hoa Thảo
17. 乡间小路 Xiāng Jiān Xiǎo Lù
Hương Gian Tiểu Lộ

BD | MG 1 2 3 4 | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE