-->

User config

Search

Categories

[Saxophone] Xiao Bin (萧斌) - Saxophone 2003 (萨克斯2003) [APE]

Posted by TUE on Nov 23, 2010 with 0 Comments
Xiao Bin (萧斌) - Saxophone 2003 (萨克斯2003)
| APE+CUE (370 MB) | Saxophone, Instrumental | 2003 |

专辑中文名: 萨克斯2003
艺术家: 萧斌
资源格式: APE
发行时间: 2003年

Tracklist:
01  从开始到现在 (张信哲)  From The First To Now
Tùng khai thủy đáo hiện tại (Trương Tín Triết)
02  他一定很爱你 (阿杜)  He Must Love You A Lot
Tha nhất định ngận ái nễ (A Đỗ)
03  爱的就是你 (王力宏)  You Are My Love
Ái đích tựu thị nễ (Vương Lực Hoành)
04  一笑而过 (那英)  Laugh Off
Nhất tiếu nhi quá (Na Anh)
05  我是真的真的很爱你 (F4)  I Really Love You
Ngã thị chân đích chân đích ngận ái nễ (F4)
06  情人 (杜德伟)  My Sweet Heart
Tình nhân (Đỗ Đức Vĩ)
07  我不够爱你 (刘德华)  I Don't Love You Any More
Ngã bất cấu ái nễ (Lưu Đức Hoa)
08  爱的代价 (张艾嘉)  The Price Of Love
Ái đích đại giá (Trương Ngải Gia)
09  唯一 (王力宏)  Only
Duy nhất (Vương Lực Hoành)
10  爱情多瑙河 (熊天平)  River Of The Blue
Ái tình đa não hà (Hùng Thiên Bình)
11  解脱 (张惠妹)  Disentangle
Giải thoát (Trương Huệ Muội)
12  他不爱我 (莫文蔚)  He Doesn't Love Me
Tha bất ái ngã (Mạc Văn Úy)
13  新不了情 (万芳)  The Everlasting Love
Tân bất liễu tình (Vạn Phương)  

MG | Demo | Password: vnltue

© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE