-->

User config

Search

Categories

[Saxophone/Smooth Jazz] Lê Tấn Quốc - Những Tình Khúc Bất Tử - Đường Xưa Lối Cũ (2009) [APE]

Posted by Trung Tue on Dec 30, 2010 with 0 Comments
Lê Tấn Quốc - Những Tình Khúc Bất Tử - Đường Xưa Lối Cũ (2009)
| APE (Tracks) | 350 MB | Saxophone/Smooth Jazz/Instrumental | Cover Included |

Tracklist:
01. Đường Xưa Lối Cũ
02. Chuyển Bến
03. Tình Khúc Buồn
04. Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa
05. Hoài Cảm
06. Xóm Đêm
07. Mùa Thu Không Trở Lại
08. Tiếng Xưa
09. Nỗi Lòng
10. Tôi Ru Em Ngủ
11. Lòng Mẹ (Bonus Track)

FF | MC | BD | MG | Demo |

Other Albums:
Lê Tấn Quốc - Sentimental Saxs (1996) [NRG]
Lê Tấn Quốc - Dư Âm (2000) [FLAC]
Lê Tấn Quốc - Im Lặng (2000) [FLAC]
Lê Tấn Quốc - Thành Phố Buồn (Sad City) (2008) [FLAC]
Lê Tấn Quốc - Đường Xưa Lối Cũ (2009) [APE]
Lê Tấn Quốc - Sao Anh Nỡ Đành Quên (2011) [FLAC]
Lê Tấn Quốc - Tình Khúc Buồn (2011) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE