-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Fa Shao San Jue Shang 2 - Chrysanthemum Terrace (菊花台 Cúc Hoa Đài) (2010) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jan 17, 2011 with 0 Comments
Fa Shao San Jue Shang 2 - Chrysanthemum Terrace (菊花台 Cúc Hoa Đài)
| WAV+CUE | 470MB | Folk, Chinese Instrumental Music | 2010 |

专辑名称:发烧三绝赏②·菊花台 DSD
专辑艺人:群星
音乐类型:民乐
发行公司:广东松竹梅影音(国际唱片)制品有限公司
出版公司:广东音像出版社
ISRC编码:CN-F18-08-324-00/A.J6
发行日期:2010/11

Tracklist:
01 - 菊花台 Chrysanthemum Terrace ...4:58
Cúc Hoa Đài
02 - 老情歌 The Old Love Song ...5:02
Lão Tình Ca
03 - 月半弯 Half Moon ...5:36
Nguyệt Bán Loan
04 - 寒冬望春风 Waiting For The Spring Wind In Winter ...4:53
Hàn Đông Vọng Xuân Phong
05 - 唉我你怕了吗 Love Me If You Can ...5:01
Ái Ngã Nễ Phạ Liễu Mạ
06 - 秋蝉 Autumn Cicada ...3:57
Thu Thiền
07 - 我只在乎你 I Just Only Care About You ...4:49
Ngã Chỉ Tại Hồ Nễ
08 - 舍不得 I Don't Want To Abandon ...5:23
Xả Bất Đắc
09 - 当爱情经过的时候 When Love Passes By ...5:07
Đương Ái Tình Kinh Quá Đích Thời Hậu
10 - 奈何 Helplessness ...4:06
Nại Hà
11 - 爱情多瑙河 Love Danube ...5:10
Ái Tình Đa Não Hà
12 - 爱上你是我一生的错 It's My Wrong To Love You ...4:40
Ái Thượng Nễ Thị Ngã Nhất Sinh Đích Thác
13 - 痴情的爱 Infatuated With Love ...4:03
Si Tình Đích Ái

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Fa Shao San Jue Shang 1 - Liuyang River (浏阳河) (2010) [WAV]
Fa Shao San Jue Shang 2 - Chrysanthemum Terrace (菊花台) (2010) [WAV]
Fa Shao San Jue Shang 3 - Leaving Home (儿行千里) (2010) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE