User config

Search

Categories

[Saxophone] Zhang Xuhua (张绪华) - Xi Yu Feng Qing (西域风情 Tây Vực Phong Tình) Vol.1 (2004) [WAV]

Posted by TUE on Aug 18, 2011 with 1 Comments
Zhang Xuhua (张绪华) - Xi Yu Feng Qing (西域风情) Vol.1
Trương Tự Hoa - Tây Vực Phong Tình
| WAV+CUE | 452MB | Saxophone, Smooth Jazz, Instrumental | 2004 |

专辑名称:西域风情Vol.1
专辑艺人:张绪华
发行公司:星文文化
出版社:中国音乐家音像出版社
ISRC:CN-A50-04-502-00

Tracklist:
01.2002 年的第一场雪 2002 Nián De Dì Yī Chǎng Xuě
2002 Niên Đích Đệ Nhất Trường Tuyết
02. 北方的天空 Běi Fāng De Tiān Kōng
Bắc Phương Đích Thiên Không
03. 可爱的一朵玫瑰花 Kě Ài De Yī Duo Méi Gui Huā
Khả Ái Đích Nhất Đóa Mân Côi Hoa
04. 半个月亮爬上来 Bàn Ge Yuè Liang Pá Shàng Lai
Bán Cá Nguyệt Lượng Ba Thượng Lai
05. 阿拉木汗 Ā Lā Mù Hàn
A Lạp Mộc Hãn
06. 花儿为什么这样红 Huā Ér Wèi Shén Me Zhè Yàng Hóng
Hoa Nhi Vi Thậm Ma Giá Dạng Hồng
07. 比帕尔 Bǐ Pà Ěr
Bỉ Mạt Nhĩ
08. 噶哦丽泰 Gá É Lì Tài
Cát Nga Lệ Thái
09. 新疆好 Xīn Jiāng Hǎo
Tân Cương Hảo
10. 哇哈哈 Wā Hā Hā
Oa Cáp Cáp
11. 鱼夫之歌 Yú Fū Zhī Gē
Ngư Phu Chi Ca
12. 玛依拉 Mǎ Yī Lā
Mã Y Lạp
13. 心上人 Xīn Shàng Rén
Tâm Thượng Nhân
14. 担水姑娘 Dān Shuǐ Gū Niáng
Đảm Thủy Cô Nương
15. 丰收之歌 Fēng Shōu Zhī Gē
Phong Thu Chi Ca
16. 喀什葛尔 Kā Shí Gé Ěr
Khách Thập Cát Nhĩ

CM | BD | MG | Demo |


Other Albums:
Zhang Xu Hua - Xi Yu Feng Qing (西域风情) Vol.1 [WAV]
Zhang Xu Hua - Xi Yu Feng Qing (西域风情) Vol.2 [MDF]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE