-->

User config

Search

Categories

[Crystal Flute] Tan Yanjian - Flute Drift Seasons (笛飘四季) (2011) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 28, 2011 with 0 Comments
Tan Yanjian - Flute Drift Seasons
Đàm Viêm Kiện (谭炎健) - Địch Phiêu Tứ Quý (笛飘四季)
| WAV+CUE | 313MB | Crystal Flute, Instrumental | 2011 |

专辑名称:笛飘四季(紫合金SQCD)
专辑艺人:谭炎健·水晶笛、作品:邓伟标
ISRC:CN-F23-11-373-00/A.J6
发行时间:2011年12月

Tracklist:
01. 秋天的落霞 The Falling Clouds Of Autumn
Thu Thiên Đích Lạc Hà
02. 明月证 Proof Of The Moon
Minh Nguyệt Chứng
03. 旅人 The Passenger
Lữ Nhân
04. 夏天的味道 The Taste Of Summer
Hạ Thiên Đích Vị Đạo
05. 印象喀什 The Impression Of Kashi
Ấn Tượng Khách Thập
06. 早安, 广州 Morning! Guangzhou
Tảo An,Quảng Châu
07. 春天的启航 Sailing In Spring
Xuân Thiên Đích Khải Hàng
08. 塔克凯玛干沙漠 Takla Makan Desert
Tháp Khắc Khải Mã Can Sa Mạc
09. 梅家大院 Mei's Grand Courtyard
Mai Gia Đại Viện
10. 谁是英雄主题变奏 Who Is The Hero - Theme Variation
Thùy Thị Anh Hùng Chủ Đề Biến Tấu
11. 冬天的艳阳 The Winter Sun
Đông Thiên Đích Diễm Dương

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE