User config

Search

Categories

[Folk/Instrumental] Various Artists - Yue Fu (乐府 Nhạc Phủ) (2011) [FLAC]

Posted by TUE on Apr 1, 2012 with 0 Comments
Various Artists - Yue Fu (樂府 Nhạc Phủ)
| FLAC+CUE | 335 MB | Various Instruments | Cover Included | 2011 |

专辑名称:世界音乐·乐府 DSD
专辑艺人:群星
发行公司:广东东昇影视文化传播有限公司
制作公司:东昇魔音唱片
出 版 社:广东音像出版社
发行时间:2011年05月
ISRC编码:CN-F18-11-424-00/A.J6

Tracklist:
01  暮江吟 Mù Jiāng Yín (Guqin)
Mạc Giang Ngâm
02  琵琶情 - 浣溪沙 Pí Pa Qíng - Huàn Xī Shā (Pipa/Violin)
Tỳ Bà Tình - Cán Khê Sa
03  幻音飞天 Huàn Yīn Fēi Tiān (Pipa/Erhu)
Huyễn Âm Phi Thiên
04  仓央嘉措情歌 Cāng Yāng Jiā Cuò Qíng Gē (Erhu/Guzheng/Dizi)
Thương Ương Gia Thố Tình Ca
05  自在悠然 Zì Zài Yōu Rán (Pipa/Dizi)
Tự Tại Du Nhiên
06  诙谐的影子 - 南隅行 Huī Xié De Yǐng Zi - Nán Yú Xíng (Dizi)
Khôi Hài Đích Ảnh Tử - Nam Ngung Hành
07  灞桥柳 Bà Qiáo Liǔ (Xiao/Guzheng/Pipa)
Bá Kiều Liễu
08  月夜情迷 Yuè Yè Qíng Mí (Erhu/Guzheng/Guitar)
Nguyệt Dạ Tình Mê
09  大漠孤烟直 Dà Mò Gū Yān Zhí (Xiao/Zhongruan)
Đại Mạc Cô Yên Trực
10  田园春光曲 Tián Yuán Chūn Guāng Qū (Erhu/Pipa/Guitar/Vocal)
Điền Viên Xuân Quang Khúc
11  梦引 - 秋夕 Mèng Yǐn - Qiū Xī (Guzheng/Vocal)
Mộng Dẫn - Thu Tịch

BD | MG | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE