User config

Search

Categories

[Xiao/Folk] Wang Jian Lin - Yin Hua Chan Di (音画禅笛) (2012) [WAV]

Posted by TUE on Oct 31, 2012 with 4 Comments
Wang Jian Lin - Yin Hua Chan Di
Vương Kiện Lâm (王健霖) - Âm Họa Thiện Địch (音画禅笛)
| WAV+CUE | 287 MB | Xiao/Folk/Instrumental | 2012 |

专辑名称:音画禅笛 HQCD
专辑演奏:王健霖 Wang Jian Lin
专辑艺人:邓伟标 Deng Wei Biao
发行公司:红音堂[国际]唱片有限公司
出版公司:广东音像出版社有限公司
发行时间:2012-10-13
唱片编号:978-7-7989-9127-7

Tracklist:
01. 避暑山庄图 Bì Shǔ Shān Zhuāng Tú
Tị Thử Sơn Trang Đồ
02. 富春山居图 Fù Chūn Shān Jū Tú
Phú Xuân Sơn Cư Đồ
03. 西方净土变 Xī Fāng Jìng Tǔ Biàn
Tây Phương Tịnh Thổ Biến
04. 千林曳杖图 Qiān Lín Yè Zhàng Tú
Thiên Lâm Duệ Trượng Đồ
05. 万壑争流图 Wàn Hè Zhēng Liú Tú
Vạn Hác Tranh Lưu Đồ
06. 吹箫仕女图 Chuī Xiāo Shì Nǚ Tú
Xuy Tiêu Sĩ Nữ Đồ
07. 风木图 Fēng Mù Tú
Phong Mộc Đồ
08. 芙蓉锦鸡图 Fú Róng Jǐn Jī Tú
Phù Dong Cẩm Kê Đồ
09. 仿韩熙载夜图 Fǎng Hán Xī Zài Yè Tú
Phảng Hàn Hi Tái Dạ Đồ
10. 文姬归汉图 Wén Jī Guī Hàn Tú
Văn Cơ Quy Hán Đồ

BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Daniel Deng - Sila (戒) (2012) [WAV]
Daniel Deng & Carlow Children - The New Era Of Maya (2012) [FLAC]
Daniel Deng - Substance Desire & Spirit (色) (2006) [APE]
Daniel Deng - Free And Natural (空) (2005) [WAV]
Five Elements Band - Five Elements (五行元素) (2010) [WAV]
Wang Jian Lin - Yin Hua Chan Di (音画禅笛) (2012) [WAV]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Replies
  1. @Verminator: Ừ, là sáo trúc (Trung Quốc gọi cây sáo dọc là Xiao, còn ở Đài Loan thì gọi là Dongxiao), album này có mấy bài nghe thanh thoát, nhẹ nhàng, thích hợp để nghe thư giãn!(^_^)

   Delete
  2. Ừ nghe rồi ! Dzui ! Thanks nhé (^_^)

   Delete
  3. Hehe trước giờ không để ý. Vậy album này là cây địch đây.

   Delete