User config

Search

Categories

[Guzheng/Pipa/Erhu] VA - Essence Of Chinese Music (中国民乐精髓) (2005) [2CD] [MP3/320K]

Posted by TUE on Jan 10, 2009 with 1 Comments
VA - Essence Of Chinese Music (中国民乐精髓) [2CD]
| MP3 320kbps | 284MB | Guzheng/Pipa/Erhu/Instrumental | 2005 |

唱片名称:新民乐 中国民乐精髓 2CD
唱片艺人:群星
发行时间:2005年
发行公司:风潮唱片
专辑风格:纯音乐,民歌

Tracklist:
CD1
01.妹妹找哥泪花流(琵琶)Muội Muội Hoa Ca Lệ Hoa Lưu (Tỳ Bà)
Mò Mò Zhăo Ge Lèi Hua Liú (Pí Bà)
02.梁祝(古筝)Lương Chúc (Cổ Tranh)
Liáng Zhù (Gŭ Zheng)
03.冰山上的雪莲(二胡)Băng San Thượng Đích Tuyết Liên (Nhị Hồ)
Bing Shan Shàng De Xuĕ Lián (Èr Hú)
04.红梅赞(琵琶)Hồng Mai Tán (Tỳ Bà)
Hóng Méi Zàn (Pí Bà)
05.说句心里话(古筝)Thuyết Cú Tâm Lý Thoại (Cổ Tranh)
Shuo Jù Xin Lĭ Huà (Gŭ Zheng)
06.葬花(古筝)Táng Hoa (Cổ Tranh)
Zàng Hua (Gŭ Zheng)
07.小白菜(二胡)Tiểu Bạch Thái (Nhị Hồ)
Xiăo Bái Cài (Èr Hú)
08.映山红(琵琶)Ánh San Hồng (Tỳ Bà)
Yìng Shan Hóng (Pí Bà)
09.小河淌水(古筝)Tiểu Hà Thảng Thủy (Cổ Tranh)
Xiăo Hé Tăng Shuĭ (Gŭ Zheng)
10.大红枣儿迎亲人(二胡)Đại Hồng Tảo Nhân Nghênh Thân Nhân (Nhị Hồ)
Dà Hóng Zăo Ér Yíng Qin Rén (Èr Hú)
11.九九艳阳天(笛子)Cửu Cửu Diễm Dương Thiên (Địch Tử)
Lè Lè Yàn Yáng Tian (Dí Zi)
12.一道道水来一道道山(古筝)
Nhất Đạo Đạo Thủy Lai Nhất Đạo Đạo San (Cổ Tranh)
Yi Dào Dào Shuĭ Lái Yi Dào Dào Shan (Gŭ Zheng)
13.父老乡亲(琵琶)Phụ Lão Hương Thân (Tỳ Bà)
Fù Lăo Xiang Qin (Pí Bà)
14.枉凝眉(古筝)Uổng Ngưng My (Cổ Tranh)
Wăng Níng Méi (Gŭ Zheng)
15.吐鲁番的葡萄熟了(中阮)
Thổ Lỗ Phiên Đích Bồ Đào Thục Liễu (Trung Nguyễn)
Tŭ Lŭ Fan De Pú Táo Shóu Liăo (Zhong Ruăn)
16.在那桃花盛开的地方(古筝)
Tại Na Đào Hoa Thịnh Khai Đích Địa Phương (Cổ Tranh)
Zài Nă Táo Hua Shèng Kai De Dì Fang (Gŭ Zheng)
17.边疆的泉水清又纯(古筝)
Biên Cương Đích Tuyền Thủy Thanh Hựu Thuần (Cổ Tranh)
Bian Jiang De Quán Shuĭ Qing Yòu Chún (Gŭ Zheng)
18.弹起我心爱的土琵琶(柳琴)
Đạn Khởi Ngã Tâm Ái Đích Thổ Tỳ Bà (Liễu Cầm)
Dàn Qĭ Wǒ Xin Ài De Tŭ Pí Bà (Liŭ Qín)

CD2
01.草原牧歌(琵琶)Thảo Nguyên Mục Ca (Tỳ Bà)
Căo Yuán Mù Ge (Pí Bà)
02.驼铃(二胡)Đà Linh (Nhị Hồ)
Tuó Líng (Èr Hú)
03.好人一生平安(中胡)Hảo Nhân Nhất Sanh Bình An (Trung Hồ)
Hǎo Rén Yi Sheng Píng An (Zhong Hú)
04.走进新时代(二胡)Tẩu Tiến Tân Thời Đại (Nhị Hồ)
Zǒu Jìn Xin Shí Dài (Èr Hú)
05.草原之夜(古筝)Thảo Nguyên Chi Dạ (Cổ Tranh)
Căo Yuán Zhi Yè (Gŭ Zheng)
06.泉水叮咚响(琵琶)Tuyền Thủy Đinh Đông Hưởng (Tỳ Bà)
Quán Shuĭ Ding Dōng Xiăng (Pí Bà)
07.渔家姑娘在海边(二胡)Ngư Gia Cô Nương Tại Hải Biên (Nhị Hồ)
Yú Jia Gu Niáng Zài Hăi Bian (Èr Hú)
08.乌苏里船歌(古筝)Ô Tô Lý Thuyền Ca (Cổ Tranh)
Wu Su Lĭ Chuán Ge (Gŭ Zheng)
09.乡愁(琵琶)Hương Sầu (Tỳ Bà)
Xiang Chóu (Pí Bà)
10.渴望(二胡)Khát Vọng (Nhị Hồ)
Kĕ Wàng (Èr Hú)
11.康定情歌(琵琶)Khang Định Tình Ca (Tỳ Bà)
Kang Dìng Qíng Ge (Pí Bà)
12.紫竹调(二胡)Tử Trúc Điều (Nhị Hồ)
Zĭ Zhú Diào (Èr Hú)
13.草原上升起不落的太阳(古筝)
Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương (Cổ Tranh)
Căo Yuán Shàng Sheng Qĭ Bù Luò De Tài Yáng (Gŭ Zheng)
14.大海啊故乡(琵琶)Đại Hải A Cố Hương (Tỳ Bà)
Dà Hăi A Gù Xiang (Pí Bà)
15.洪湖水浪打浪(二胡)Hồng Hồ Thủy Lãng Đả Lãng (Nhị Hồ)
Hóng Hú Shuĭ Làng Dă Làng (Èr Hú)
16.牧羊曲(古筝)Mục Dương Khúc (Cổ Tranh)
Mù Yáng Qu (Gŭ Zheng)
17.送别(古筝)Tống Biệt (Cổ Tranh)
Sòng Bié (Gŭ Zheng)
18.夫妻双双把家还(古筝)Phu Thê Song Song Bả Gia Hoàn (Cổ Tranh)
Fu Qi Shuang Shuang Bă Jia Huán (Gŭ Zheng)

SH | PC | CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Filefactory folder is empty, can you please reupload?

    Thanks!

    ReplyDelete