-->

User config

Search

Categories

[Piano Solo] Daridan - Listen To Beautiful Music II (一听音乐 钢琴与达日丹) (2012) [WAV]

Posted by TUE on Sep 14, 2012 with 0 Comments
Daridan - Listen To Beautiful Music II
| WAV (Cue+Log) | 311 MB | Piano Solo/Instrumental | 2012 |

专辑名称:一听音乐 钢琴与达日丹
专辑艺人:达日丹
出品公司:柏菲唱片
编 号:HZH-CD100
发行时间:2012年8月

Tracklist:
01. 别问我是谁 Bié Wèn Wǒ Shì Shuí
Biệt Vấn Ngã Thị Thùy
02. 千言万语 Qiān Yán Wàn Yǔ
Thiên Ngôn Vạn Ngữ
03. 季候风 Jì Hòu Fēng
Quý Hậu Phong
04. 双星情歌 Shuāng Xīng Qíng Gē
Song Tinh Tình Ca
05. 缱绻星光下 Qiǎn Quǎn Xīng Guāng Xià
Khiển Quyển Tinh Quang Hạ
06. 牵手 Qiān Shǒu
Khiên Thủ
07. 未曾深爱已无情 Wèi Céng Shēn Ài Yǐ Wú Qíng
Vị Tằng Thẩm Ái Dĩ Vô Tình
08. 渔火闪闪 Yú Huǒ Shǎn Shǎn
Ngư Hỏa Thiểm Thiểm
09. 爱在深秋 Ài Zài Shēn Qiū
Ái Tại Thâm Thu
10. 爱与痛的边缘 Ài Yǔ Tòng De Biān Yuán
Ái Dữ Thống Đích Biên Duyên
11. 再见杨柳 Zài Jiàn Yáng Liǔ
Tái Kiến Dương Liễu
12. 至少还有你 Zhì Shǎo Hái Yǒu Nǐ
Chí Thiểu Hoàn Hữu Nễ

4S | SH | PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Album:
Micheal Feng - Listen To Beautiful Music (2011) [WAV]
Daridan - Listen To Beautiful Music II (2012) [WAV]
Ming Zi - Listen To Beautiful Music III (2013) [WAV]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE