-->

User config

Search

Categories

[Saxophone/Folk] Lu Qing (陆勍) - The Love Garden Of Dian (滇情园) (2006) [WAV]

Posted by Trung Tue on Sep 1, 2012 with 0 Comments
Lu Qing (陆勍) - The Love Garden Of Dian (滇情园 Điền Tình Viên)
| WAV+CUE | 381 MB | Saxophone/Folk/Instrumental | 2006 |

专辑名称:萨克斯《滇情园》
专辑演奏: 陆勍
出版:广东音像出版社
发行: 广东怡人唱片公司
时间:2006年

Tracklist:
01. 月亮升起来 Yuè Liang Shēng Qǐ Lai
Nguyệt Lượng Thăng Khởi Lai
02. 月夜 Yuè Yè
Nguyệt Dạ
03. 阿诗玛 Ashima, My Lady
04. 有一个美丽的地方 Yǒu Yī Gè Měi Lì De Dì Fāng
Hữu Nhất Cá Mỹ Lệ Đích Địa Phương
05. 月光下的风尾竹 Yuè Guāng Xià De Fēng Wěi Zhú
Nguyệt Quang Hạ Đích Phong Vĩ Trúc
06. 小河淌水 Xiǎo Hé Tǎng Shuǐ
Tiểu Hà Thảng Thủy
07. 远方的客人请你留下来 Yuǎn Fāng De Kè Ren Qǐng Nǐ Liú Xià Lái
Viễn Phương Đích Khách Nhân Thỉnh Nễ Lưu Hạ Lai
08. 猜调 Guess The Tunes
Sai Điệu
09. 采茶 Cǎi Chá
Thải Trà
10. 情深谊长 Qíng Shēn Yì Cháng
Tình Thẩm Nghị Trường
11. 十大姐 Shí Dà Jiě
Thập Đại Thư
12. 绣荷包 Xiù Hé Bāo
Tú Hà Bao
13. 多情的巴乌 Spassionate Bawu
Đa Tình Đích Ba Ô

BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE