-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Xin Dong (心动 Tâm Động) (2006) [APE]

Posted by Trung Tue on Jan 16, 2013 with 1 Comments
Various Artists - Xin Dong (心动 Tâm Động) (2006)
| APE+CUE | 274MB | Whistle/Guzheng/Pipa/Xiao/Guitar/Cello | Full Covers |

唱片名称:心动
唱片艺人:群星
发行公司:广东松竹梅影音制品有限公司
出版公司:广东音像出版社
ISRC CN-F18-06-311-00/A.J6
发行时间:2006年04月14日

Tracklist:
01.小路 (宁林) Xiǎo Lù
Tiểu Lộ (Trữ Lâm)
02.绒花 (张璐, 高志坚, 龙雄) Róng Huā
Nhung Hoa (Trương Lộ, Cao Chí Kiên, Long Hùng)
03.你的眼神 (宁林, 肖乘光) Nǐ De Yǎn Shén
Nhĩ Đích Nhãn Thần (Trữ Lâm, Tiếu Thừa Quang)
04.知音 (张璐, 谭炎健) Zhī Yīn
Tri Âm (Trương Lộ, Đàm Viêm Kiện)
05.划船歌 (宁林, 肖乘光) Huá Chuán Gē
Hoa Thuyền Ca (Trữ Lâm, Tiếu Thừa Quang)
06.丁香花1 (张璐, 梁子) Dīng Xiāng Huā 1
Đinh Hương Hoa 1 (Trương Lộ, Lương Tử)
07.丁香花2 (宁林) Dīng Xiāng Huā 2
Đinh Hương Hoa 2 (Trữ Lâm)
08.七里香 (张璐, 戴晓瑛, 阿军) Qī Lǐ Xiāng
Thất Lí Hương (Trương Lộ, Đái Hiểu Anh, A Quân)
09.一首简单的歌 (宁林, 阿军) Yī Shǒu Jiǎn Dān De Gē
Nhất Thủ Giản Đan Đích Ca (Trữ Lâm, A Quân)
10.东风破 (张璐, 缪晓峥) Dōng Fēng Pò
Đông Phong Phá (Trương Lộ, Mâu Hiểu Tranh)
11.走西口 (张璐) Zǒu Xī Kǒu
Tẩu Tây Khẩu (Trương Lộ)
12.挥着翅膀的女孩 (宁林, 强子) Huī Zháo Chì Bǎng De Nǚ Hái
Huy Trứ Sí Bàng Đích Nữ Hài (Trữ Lâm, Cường Tử)

BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE