-->

User config

Search

Categories

[Instrumental/Buddhist] Various Artists - Sounds Of Serenity (净音妙乐) (2004) [WAV]

Posted by Trung Tue on Dec 1, 2013 with 0 Comments
Various Artists - Sounds Of Serenity
Dưỡng Sanh Cực Phẩm (养生极品) - Tịnh Âm Diệu Nhạc (净音妙乐)
| WAV+CUE+LOG | 421MB | Instrumental/Buddhist | Cover | 2004 |

Tracklist:
01 - 净音妙乐 Sounds Of Serenity
Tịnh Âm Diệu Nhạc
02 - 寒山僧踪 Hán Shān Sēng Zōng
Hàn San Tăng Tung
03 - 劝步施偈 Quàn Bù Shī Jié
Khuyến Bộ Thi Kệ
04 - 慈光 Cí Guāng
Từ Quang
05 - 惜缘 Xī Yuán
Tích Duyên
06 - 清净法身佛 Qīng Jìng Fǎ Shēn Fó
Thanh Tịnh Pháp Thân Phật
07 - 观音灵感歌 Guān Yīn Líng Gǎn Gē
Quan Âm Linh Cảm Ca
08 - 自如 Zì Rú
Tự Như
09 - 唵嘛呢叭弥吘 Om Mani Padme Hum
Án Ma Ni Bát Di Hồng
10 - 快皈投佛陀座下 Kuài Guī Tóu Fó Tuó Zuò Xià
Khoái Quy Đầu Phật Đà Tọa Hạ
11 - 甘露歌 Gān Lù Gē
Cam Lộ Ca
12 - 真诚的友爱 Zhēn Chéng De Yǒu Ài
Chân Thành Đích Hữu Ái

BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE