-->

User config

Search

Categories

[Guzheng, Folk] Fu Na (付娜) - Lovesickness Guzheng (相思 Tương Tư) (2014) [WAV]

Posted by TUE on Mar 19, 2015 with 3 Comments
Fu Na (付娜) - Lovesickness Guzheng (相思 Tương Tư) (2014)
| WAV+CUE | 410MB | Guzheng, Folk, Instrumental | Full Covers |
Fu Na is a young guzheng virtuoso. She began studying the instrument under Wen Fuze when she was nine years old. In the 1990s she began studying under Wang Zhongshan after winning the Chongqing Music Competition.
She currently plays as a member of the Guangsong Song and Dance Theater's folk troupe.

专辑名称:相思 HQⅡ
专辑艺人:付娜
发行公司:天艺文化传播有限公司
出版公司:齐鲁电子音像出版社
ISBN:978-7-88435-626-3
发行时间:2014年

Tracklist:
01 - 顺流逆流 Time And Tide ...4:11
Thuận Lưu Nghịch Lưu
02 - 枕着你的名字入眠 Pillow You Name To Sleep ...5:05
03 - 想把我唱给你听 Sing Myself To You ...4:53
Tưởng Bả Ngã Xướng Cấp Nễ Thính
04 - 新小城故事 The New Town Story ...4:57
Tân Tiểu Thành Cố Sự
05 - 偏偏喜欢你 Just Like You ...3:30
Thiên Thiên Hỉ Hoan Nễ
06 - 明月千里寄相思 Miss You Under Moonlight ...3:50
Minh Nguyệt Thiên Lí Kí Tương Tư
07 - 城里的月光 The Moonlight In The City ...4:15
Thành Lí Đích Nguyệt Quang
08 - 一场游戏一场梦 A Game A Dream ...4:20
Nhất Tràng Du Hí Nhất Tràng Mộng
09 - 梨涡浅笑 A Dimply Smile ...4:03
Lê Qua Thiển Tiếu
10 - 月朦胧鸟朦胧 Hazy Moon With Hazy Birds ...4:03
Nguyệt Mông Lông Điểu Mông Lông
11 - 弯弯的月亮 Crescent Moon ...5:28
Loan Loan Đích Nguyệt Lượng
12 - 烟雨蒙蒙 Misty Rain ...3:08
Yên Vũ Mông Mông

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Fu Na - Melody Of Lights On Fishing Boats (渔光曲) (2004) [APE]
Fu Na - The Guzheng Is Red I (筝红壹·不了情) (2004) [WAV]
Fu Na - The Guzheng Is Red II (筝红贰·胭脂扣) (2005) [FLAC]
Fu Na - Zheng Xin Qing Ge (筝心情歌) (2007) [WAV]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) (2007) [APE]
Fu Na - Zheng Buddha (佛筝) (2008) [FLAC]
Fu Na - Si Si Ru Kou (丝丝入扣) II (2008) [APE]
Fu Na - Plum Blossom (梅花引) (2008) [FLAC]
Fu Na & Ka Luo Er - The First Chemical Element IV (2006) [APE]
Fu Na - Magical Zheng (神筝 Thần Tranh) (2006) [APE]
Fu Na & Huang Jiang Qin - Face To Face II (Guzheng VS Erhu) (2007) [FLAC]
Fu Na & Gao Zhi Jian - Face To Face III (Guzheng VS Violoncello) (2009) [APE]
Fu Na - Zheng Gu (筝鼓 Tranh Cổ) (2009) [FLAC]
Fu Na & Xiao Chun - Zheng Qing Sakesi 2 (2011) [WAV]
Fu Na - Guzheng Appreciation (古筝鉴赏) (2011) [2CD] [APE]
Fu Na - Bai Du Shao (佰度烧 古筝) (2012) [FLAC]
Fu Na - Zai Jian Yang Liu (再见杨柳) (2013) [WAV]
Fu Na - Impression - The Ink Danqing (印象·水墨丹青) (2013) [WAV]
Fu Na & Yang Xian - Golden Miracle (金色奇迹) (2014) [WAV]
Fu Na - Lovesickness Guzheng (相思) (2014) [WAV]
Fu Na - In Love (相恋 Tương Luyến) (2016) [WAV]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

 1. Cám ơn bạn nhiều nha. Lúc này có CD mới nghe nhiều hơn (^_^)

  ReplyDelete
  Replies
  1. @Zarbie: Thật ra album mới phát hành mình tải trong các forum của Tàu khá nhiều, chỉ có điều sau khi nghe nhưng thấy không hay và không lọt tai cho lắm nên đã xóa không thương tiếc, chỉ úp lên lại các album mình cho lá khá hay mà thui! (^_^)
   Thỉnh thoảng mình có RE-UPLOAD cho các link hỏng, album nào được cập nhật link mới thì đăng trong này: https://twitter.com/vnltue

   Delete
  2. Mình nhập twiter rồi. Cám ơn bạn (*.*)

   Delete