-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Dong Fang Hong Le (东方红乐) (2011) [WAV]

Posted by TUE on Sep 23, 2016 with 0 Comments
Various Artists - Dong Fang Hong Le (东方红乐 Đông Phương Hồng Nhạc)
| WAV+CUE | 405MB | Folk, Chinese Instrumental Music | Covers | 2011 |

唱片名称:东方红乐
出版公司:广东音像出版社
发行公司:广东怡人音像文化传播有限公司
ISRC:CN-F18-11-426-00/A.J6
发行日期:2011年

Tracklist:
01 - 翻身农奴把歌唱 Fan Shen Nong Nu Ba Ge Chang ...3:55
Phiên Thân Nông Nô Bả Ca Xướng
02 - 洗衣歌 Xi Yi Ge ...3:21
Tẩy Y Ca
03 - 毛主席来到咱农庄 Mao Zhu Xi Lai Dao Zan Nong Zhuang ...4:13
Mao Chủ Tịch Lai Đáo Gia Nông Trang
04 - 南泥湾 Nan Ni Wan ...4:12
Nam Nê Loan
05 - 草原上升起不落的太阳 Cao Yuan Shang Sheng Qi Bu Luo Di Tai Yang ...3:51
Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương
06 - 北京的金山上 Beijing Di Jin Shan Shang ...3:25
Bắc Kinh Đích Kim Sơn Thượng
07 - 弹起我心爱的土琵琶 Dan Qi Wo Xin Ai Di Tu Pipa ...4:24
Đàn Khởi Ngã Tâm Ái Đích Thổ Tỳ Bà
08 - 十送红军 Shi Song Hong Jun ...5:07
Thập Tống Hồng Quân
09 - 映山红 Ying Shan Hong ...4:20
Ánh Sơn Hồng
10 - 天上太阳红彤彤 Tian Shang Tai Yang Hong Tong Tong ...3:57
Thiên Thượng Thái Dương Hồng Đồng Đồng
11 - 毛主席的光辉 Mao Zhu Xi Di Guang Hui ...3:01
Mao Chủ Tịch Đích Quang Huy
12 - 军民团结一家亲 Jun Min Tuan Jie Yi Jia Qin ...4:47
Quân Dân Đoàn Kết Nhất Gia Thân
13 - 山丹丹花红艳艳 Shan Dan Dan Hua Hong Yan Yan ...4:36
Sơn Đan Đan Hoa Hồng Diễm Diễm
14 - 阿佤人民唱新歌 A Wa Ren Min Chang Xin Ge ...3:13
A Ngoã Nhân Dân Xướng Tân Ca

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE