Friday, July 30, 2010

[Flute,Folk] Geriletu - The Night Of Ulan Bator (乌兰巴托之夜) [2006] [APE]

Geriletu - The Night Of Ulan Bator
格日勒图《乌兰巴托之夜》
Cách Nhật Lặc Đồ - Ô Lan Ba Thác Chi Dạ
| APE+CUE (231 MB) | Flute,Folk | Instrumental | 2006 |

唱片名称:乌兰巴托之夜
长笛演奏:格日勒图
ISBN:CN-A23-06-517-00/A.J6
发行经销:北京普罗之声文化传播有限公司
出版公司:中国科学文化音像出版社  
发行日期:2006

Tracklist:
01. 天鹅 ( 巴彦诺尔盟民歌) Tiān é (bā yàn nuò ěr méng mín gē)
Thiên nga (ba ngạn nặc nhĩ minh dân ca)
02. 云河下 ( 蒙古民歌) Yún hé xià (Měng Gǔ mín gē)
Vân hà hạ (Mông Cổ dân ca)
03. 草原的传说 ( 蒙古民歌) Cǎo yuán de chuán shuō (Měng Gǔ mín gē)
Thảo nguyên đích truyền thuyết (Mông Cổ dân ca)
04. 春风中的依日贵 Chūn fēng zhòng dì yī rì guì
Xuân phong trúng đích y nhật quý
05. 图古拉金山 ( 科尔沁民歌) Tú gǔ lā jīn shān (kē ěr qìn mín gē)
Đồ cổ lạp kim san (khoa nhĩ thấm dân ca)
06. 情之愿 ( 蒙古歌曲) Qíng zhī yuàn (Měng Gǔ gē qǔ)
Tình chi nguyện (Mông Cổ ca khúc)
07. 小黄马 ( 锡林格勒盟长调) Xiǎo huáng mǎ (xī lín gé lè méng cháng diào)
Tiểu hoàng mã (tích lâm cách lặc minh trường điệu)
08. 乌兰巴托之夜 ( 蒙古歌曲) Wū Lán Bā Tuō zhī yè (Měng Gǔ gē qǔ)
Ô Lan Ba Thác chi dạ (Mông Cổ ca khúc)
09. 响铃公主 ( 蒙古民歌) Xiǎng líng gōng zhǔ (Měng Gǔ mín gē)
Hưởng linh công chủ (Mông Cổ dân ca)
10. 诺恩吉娅 ( 兴安盟民歌) Nuò ēn jí yà (xīng ān méng mín gē)
Nặc ân cát á (hưng an minh dân ca)

Password For All: Megasharesvn
Link Hotfile | Part1 | Part2 | Mirror Filefactory | Part1 | Part2 |
Demo

  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment