-->

User config

Search

Categories

[Flute, Folk] Geriletu - The Night Of Ulan Bator (乌兰巴托之夜) (2006) [APE]

Posted by Trung Tue on Jul 30, 2010 with 0 Comments
Geriletu - The Night Of Ulan Bator (乌兰巴托之夜)
| APE (Tracks+Cue) | 232MB | Flute, Folk, Instrumental | 2006 |

唱片名称:乌兰巴托之夜
长笛演奏:格日勒图
ISBN:CN-A23-06-517-00/A.J6
发行经销:北京普罗之声文化传播有限公司
出版公司:中国科学文化音像出版社
发行日期:2006年

Tracklist:
01. 天鹅 (巴彦诺尔盟民歌) Swan
Thiên Nga (Ba Ngạn Nặc Nhĩ Minh Dân Ca)
02. 云河下 (蒙古民歌) Under The Cloud River
Vân Hà Hạ (Mông Cổ Dân Ca)
03. 草原的传说 ( 蒙古民歌) Legend Of The Grassland
Thảo Nguyên Đích Truyền Thuyết (Mông Cổ Dân Ca)
04. 春风中的依日贵 Flowers In The Early Spring Breeze
Xuân Phong Trung Đích Y Nhật Quý
05. 图古拉金山 (科尔沁民歌) Tugulajin Mountain
Đồ Cổ Lạp Kim Sơn (Khoa Nhĩ Thấm Dân Ca)
06. 情之愿 (蒙古歌曲) Hope Of Love
Tình Chi Nguyện (Mông Cổ Ca Khúc)
07. 小黄马 (锡林格勒盟长调) Yellow Pony
Tiểu Hoàng Mã (Tích Lâm Cách Lặc Minh Trường Điệu)
08. 乌兰巴托之夜 (蒙古歌曲) The Night Of Ulan Bator
Ô Lan Ba Thác Chi Dạ (Mông Cổ Ca Khúc)
09. 响铃公主 (蒙古民歌) Princess Diabolo
Hưởng Linh Công Chủ (Mông Cổ Dân Ca)
10. 诺恩吉娅 (兴安盟民歌) Nuoenjiya
Nặc Ân Cát Á (Hưng An Minh Dân Ca)

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE