-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Li Wei (李炜) - Magic Chinese Zither - Rou Qing Pian (柔情篇) (2004) [APE]

Posted by TUE on Feb 14, 2009 with 1 Comments
Li Wei - Magic Chinese Zither - Rou Qing Pian
Lý Vĩ (李炜) - Ma Tranh (魔筝) - Nhu Tình Thiên (柔情篇)
| APE+CUE | 298 MB | Guzheng/Folk/Instrumental | 2004 |

专辑中文名: 魔筝 柔情篇
艺术家: 李炜
出版:中国唱片广州公司出版
发行:广东佰乐影视文化传播有限公司
ISRC: CN-F13-04-314-00/A.J6
发行时间: 2004年

Tracklist:
01 今宵多珍重 Kim Tiêu Đa Trân Trọng
Jin Xiao Duo Zhen Zhòng
02 爱的诗篇 Ái Đích Thi Thiên (Within You'll Remain)
Ài De Shi Pian
03 另一种乡愁 Lánh Nhất Chủng Hương Sầu
Lìng Yi Zhǒng Xiang Chóu
04 不了情 Bất Liễu Tình
Bù Liăo Qíng
05 蓝与黑 Lam Dữ Hắc
Lán Yŭ Hei
06 萍聚 Bình Tụ
Píng Jù
07 离情 Ly Tình
Lí Qíng
08 逝去的爱 Thệ Khứ Đích Ái
Shì Qù De Ài
09 爱的乐章 Ái Đích Nhạc Chương
Ài De Yuè Zhāng
10 为了爱梦一生 Vi Liễu Ái Mộng Nhất Sanh
Wèi Liăo Ài Mèng Yi Sheng

PC | YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Li Wei (李炜) - Red Cliff Capriccio (赤壁怀古) (2007) [WAV]
Li Wei (李炜) - The Devil's Guzheng - Broken String (2007) [WAV]
Li Wei (李炜) - Magic Chinese Zither - Min Yao Pian (民谣篇) (2005) [APE]
Li Wei (李炜) - Butterfly Lovers On Guzheng (筝上蝶) (2004) [WAV]
Li Wei (李炜) - Magic Chinese Zither - Liu Xing Pian (流行篇) (2004) [APE]
Li Wei (李炜) - Magic Chinese Zither - Huai Jiu Pian (怀旧篇) (2004) [APE]
Li Wei (李炜) - Magic Chinese Zither - Rou Qing Pian (柔情篇) (2004) [APE]
Li Wei (李炜) - Qin Zai Shao (琴在烧) (2002) [APE]
Li Wei (李炜) - Zheng Instrument (古筝 流行篇) Vol.1-2-3 [MP3/320K]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE