Saturday, February 14, 2009

[Jazz/Saxophone] Chen Jia Rong & Wang Jun - The First Chemical Element X (Saxophone) (2008) [FLAC]

Chen Jia Rong & Wang Jun - The First Chemical Element X
| FLAC+CUE | 327 MB | Jazz/Saxophone/Instrumental | 2008 |

专辑中文名: 第一元素X 萨克斯
艺术家: 陈家荣 / 王珺
资源格式: FLAC
发行时间: 2008年03月07日

Tracklist:
01.望春风 Vọng Xuân Phong
Wàng Chun Feng
02.我和春天有个约会 Ngã Hòa Xuân Thiên Hữu Cá Ước Hội
Wǒ Hé Chun Tian Yǒu Gè Yue Huì
03.月亮河 Nguyệt Lượng Hà
Yuè Liàng Hé
04.零时十分 Linh Thời Thập Phân
Líng Shí Shí Fen
05.无心快语 Vô Tâm Khoái Ngữ
Wú Xin Kuài Yŭ
06.Sometimes I Feel Like A Mother
07.绿袖子 Lục Tụ Tử
Lǜ Xiù Zi
08.勃拉姆斯小夜曲 Bột Lạp Mỗ Tư Tiểu Dạ Khúc
Bó La Mŭ Si Xiăo Yè Qu
09.念故乡 Niệm Cố Hương
Niàn Gù Xiang
10.温柔爱我 Ôn Nhu Ái Ngã
Wen Róu Ài Wǒ
11.I Believe 只等有缘人
12.征服 Chinh Phục
Zheng Fú
13.爱的故事 Ái Đích Cố Sự
Ài De Gù Shì

BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Zhen Ni & Gao Zhijian - The First Element I (Cello/Vocal) (2005) [FLAC]
Huang Jiangqin - The First Element II (Erhu) (2005) [FLAC]
Xie Dongxiao & Ka Luo-er - The First Element III (Guqin) (2006) [FLAC]
Fu Na & Ka Luo-er - The First Element IV (Guzheng) (2006) [APE]
Zhang Yi & Ka Luo-er - The First Element V (Violin) (2006) [FLAC]
Chen Xiaoping & Wang Jun - The First Element VI (Guitar) (2006) [FLAC]
Miao Xiaozheng & Wang Jun - The First Element VII (Pipa/Vocal) (2006) [FLAC]
Huang Jiangqin & Wang Jun - The First Element VIII (Erhu/Vocal) (2006) [FLAC]
Liu Guoqiang & Wang Jun - The First Element IX (Xiao) (2007) [FLAC]
Chen Jiarong & Wang Jun - The First Element X (Saxophone) (2008) [FLAC]
Li Juan - The First Element XI (Flute) (2017) [WAV]
If you enjoy my work and would like to support me, please click Ads in the videos. Thanks!

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

0 Comments:

Post a Comment