-->

User config

Search

Categories

[Erhu] Huang Jiang Qin (黄江琴) - The Ditty Of The South Of Jiangsu (苏南小调) (2005) [APE]

Posted by Trung Tue on Feb 11, 2009 with 0 Comments
Huang Jiang Qin (黄江琴) - The Ditty Of The South Of Jiangsu (苏南小调)
| APE+CUE | 258 MB | Erhu (二胡) | Instrumental | 2005 |

Tracklist:
01.二泉映月 Nhị Tuyền Ánh Nguyệt
Èr Quán Yìng Yuè
02.赛马 Tái Mã
Sài Mă
03.江河水Giang Hà Thủy
Jiang Hé Shuĭ
04.苏南小调 Tô Nam Tiểu Điều
Su Nán Xiăo Diào
05.北京有个金太阳 Bắc Kinh Hữu Cá Kim Thái Dương
Bĕi Jing Yǒu Gè Jin Tài Yáng
06.山村变了样 San Thôn Biến Liễu Dạng
Shan Cun Biàn Liăo Yàng
07.喜送公粮 Hỉ Tống Công Lương
Xĭ Sòng Gong Liáng
08.良宵 Lương Tiêu
Liáng Xiao
09.闲居吟 Gian Cư Ngâm
Xián Ju Yín
10.金珠玛米赞 Kim Châu Mã Mễ Tán
Jin Chú Mă Mĭ Zàn
11.病中吟 Bệnh Trung Ngâm
Bìng Zhong Yín

FF | MC | BD | MG | Password: vnltue

Other Albums:
Huang Jiang Qin - Golden String (金弦) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Tales Of Erhu (二胡传奇) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Ting Hu (听胡) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Deng Lijun Jin Qu Erhu Ban (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Charm Flowers Passes (風姿花傳) (2008) [FLAC]
Huang Jiang Qin - Yan Hu (艳胡) (2007) [APE]
Huang Jiang Qin - Magic Erhu (二胡蔡琴) (2007) [APE]
Huang Jiang Qin & Fu Na - Face To Face II (2007) [FLAC]
Huang Jiang Qin - The Past Stay The Same (往事如昔) (2006) [APE]
Huang Jiang Qin - Captivated By Southeast Of Asia (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - The First Chemical Element II (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - The Ditty Of The South Of Jiangsu (苏南小调) (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - Yi Ting Zhong Qing (一听钟情) (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - Silent Rain (无声雨) (2004) [APE]
Huang Jiang Qin - Who Can Share My Feelings (2004) [APE]
Huang Jiang Qin - Dong Feng Po (东风破) (2004) [APE]
Huang Jiang Qin & Wang Jun - The First Chemical Element VIII (2006) [APE]
Huang Jiang Qin - One Go (一气呵成) (2005) [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE