User config

Search

Categories

[Erhu] Huang Jiang Qin (黄江琴) - Who Can Share My Feelings (二胡-有谁共鸣) (2004) [APE]

Posted by Trung Tue on Feb 11, 2009 with 1 Comments
Huang Jiang Qin - Who Can Share My Feelings
黄江琴 - 二胡-有谁共鸣
| APE+CUE | 258 MB | Erhu/Instrumental | 2004 |

Tracklist:
01.逝去的诺言 Thệ Khứ Đích Nặc Ngôn
Shì Qù De Nuò Yán
02.有谁共鸣 Hữu Thùy Cộng Minh
Yǒu Shéi Gòng Míng
03.风中有朵雨做的云 Phong Trung Hữu Đóa Vũ Tố Đích Vân
Feng Zhong Yǒu Duǒ Yŭ Zuò De Yún
04.真我的风采 Chân Ngã Đích Phong Thải
Zhen Wǒ De Feng Căi
05.婚纱背后 Hôn Sa Bội Hậu
Hun Sha Bèi Hòu
06.原乡人 Nguyên Hương Nhân
Yuán Xiang Rén
07.哭砂 Khốc Sa
Ku Sha
08.明月千里寄相思 Minh Nguyệt Thiên Lý Kí Tương Tư
Míng Yuè Qian Lĭ Jì Xiāng Sī
09.水中花 Thủy Trung Hoa
Shuĭ Zhong Hua
10.那一场风花雪月的事 Na Nhất Trường Phong Hoa Tuyết Nguyệt Đích Sự
Nă Yi Cháng Feng Hua Xuĕ Yuè De Shì
11.人生何处不相逢 Nhân Sanh Hà Xứ Bất Tương Phùng
Rén Sheng Hé Chŭ Bù Xiāng Féng
12.在水一方 Tại Thủy Nhất Phương
Zài Shuĭ Yi Fang
13.千支针刺在心 Thiên Chi Châm Thứ Tại Tâm
Qian Zhi Zhen Cì Zài Xin

BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue



Other Albums:
Huang Jiang Qin - Golden String (金弦) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Tales Of Erhu (二胡传奇) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Ting Hu (听胡) (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Deng Lijun Jin Qu Erhu Ban (2009) [WAV]
Huang Jiang Qin - Charm Flowers Passes (風姿花傳) (2008) [FLAC]
Huang Jiang Qin - Yan Hu (艳胡) (2007) [APE]
Huang Jiang Qin - Magic Erhu (二胡蔡琴) (2007) [APE]
Huang Jiang Qin & Fu Na - Face To Face II (2007) [FLAC]
Huang Jiang Qin - The Past Stay The Same (往事如昔) (2006) [APE]
Huang Jiang Qin - Captivated By Southeast Of Asia (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - The First Chemical Element II (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - The Ditty Of The South Of Jiangsu (苏南小调) (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - Yi Ting Zhong Qing (一听钟情) (2005) [APE]
Huang Jiang Qin - Silent Rain (无声雨) (2004) [APE]
Huang Jiang Qin - Who Can Share My Feelings (2004) [APE]
Huang Jiang Qin - Dong Feng Po (东风破) (2004) [APE]
Huang Jiang Qin & Wang Jun - The First Chemical Element VIII (2006) [APE]
Huang Jiang Qin - One Go (一气呵成) (2005) [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

  1. [New Link Update] Huang Jiang Qin (黄江琴) - Discography (2004-2009) [18CD] [APE/FLAC/WAV]

    ReplyDelete