User config

Search

Categories

[Instrumental] Various Artists - Recalling That Year (忆当年) (2008) [NRG]

Posted by Trung Tue on Jul 12, 2009 with 3 Comments
Various Artists - Recalling That Year (忆当年)
| NRG | 332MB | Pipa, Dizi, Xiao, Guzheng, Erhu | Instrumental | 2008 |

辑名称: 忆当年 DSD
唱片艺人: 群星
发行公司: 广州新京文嬴天下唱片发行
出版公司: 广州音像出版社
发行日期:2008/09/12
ISRC: CN-F28-08-323-00/A.J6

Tracklist:
01.月儿像柠檬 Nguyệt Nhân Tượng Nịnh Mông
Lemon Moon
02.往事只能回味 Vãng Sự Chỉ Năng Hồi Vị
The Past Only Comes Back In Memory
03.夜来香 Dạ Lai Hương
Evening Primrose
04.蒙蒙细雨忆当年 Mông Mông Tế Vũ Ức Đương Niên
Misty Drizzle Brings The Prime Of Life Back
05.怨苍天变了心 Oán Thương Thiên Biến Liễu Tâm
No Complain
06.美酒加咖啡 Mỹ Tửu Gia Già Phê
Wine And Coffee
07.万水千山总是情 Vạn Thủy Thiên Sơn Tổng Thị Tình
Love Always Follows
08.明月千里寄相思 Minh Nguyệt Thiên Lý Kí Tương Tư
Send My Miss By Moon
09.绿岛小夜曲 Lục Đảo Tiểu Dạ Khúc
Serenade Of Green Island
10.女人花 Nữ Nhân Hoa
Woman Flower
11.多少柔情多少泪 Đa Thiểu Nhu Tình Đa Thiểu Lệ
Tender Emotion, Raining Tear
12.南屏晚钟 Nam Bình Vãn Chung
Nanping Curfew
13.晚风 Vãn Phong
Night Wind

CM | BD | MG | Demo1 2 3 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

  1. Cho mình xin link đĩa này hén ! Thanks (^-^)b

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Zarbie: Đã úp lại link mới cho album "Recalling That Year (忆当年 Ức Đương Niên) (2008) [NRG]".

      Delete