User config

Search

Categories

[Dizi/Folk] Du Cong - Honey (甜蜜蜜 Điềm Mật Mật) (1998) (2CD) [APE]

Posted by Trung Tue on Jul 3, 2009 with 1 Comments
Du Cong (杜聪) - Honey (甜蜜蜜) (2CD)
Đỗ Thông - Đặng Lệ Quân Thành Danh Kim Khúc - Điềm Mật Mật
| APE+CUE | 640MB | Dizi/Folk/Instrumental | Covers | 1998 |

专辑名称:邓丽君成名金曲(笛子篇)甜蜜蜜
专辑演绎:杜聪
出版公司:江西音像
发行时间:1998年
ISRC:CN-E21-97-402-00/A.J6
ISRC:CN-E21-98-300-00/A.J6

Tracklist:
CD1 - Girls From Ali Mountain (阿里山的姑娘)
01 阿里山的姑娘 Alisan Đích Cô Nương
Alisan De Gu Niáng
02 路边的野花不要采 Lộ Biên Đích Dã Hoa Bất Yếu Thải
Lù Bian De Yĕ Hua Bù Yào Căi
03 原乡人 Nguyên Hương Nhân
Yuán Xiang Rén
04 云河 Vân Hà
Cloud River
05 小城故事 Tiểu Thành Cố Sự
The Story Of A Small Town
06 甜蜜蜜 Điềm Mật Mật
Tián Mì Mì
07 采槟榔 Thải Tân Lang
Căi Bin Láng
08 漫步人生路 Mạn Bộ Nhân Sanh Lộ
Strolling In Life
09 忘记他 Vong Kí Tha
Forget Him
10 东山飘雨西山晴 Đông San Phiêu Vũ Tây San Tình
Dong Shan Piao Yŭ Xi Shan Qíng
11 原乡情浓 Nguyên Hương Tình Nùng
Yuán Xiang Qíng Nóng
12 在水一方 Tại Thủy Nhất Phương
Zài Shuĭ Yi Fang
13 美酒加咖啡 Mỹ Tửu Gia Già Phê
Mĕi Jiŭ Jia Ka Fei
14 月朦胧鸟朦胧 Nguyệt Mông Lông Điểu Mông Lông
Hazy
15 月亮代表我的心 Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm
Yuè Liàng Dài Biăo Wǒ De Xin

CD2 - Affection In The Snow (雪中情)
01.雪中情 Tuyết Trung Tình
Xuĕ Zhong Qíng
02.人面桃花 Nhân Diện Đào Hoa
Face Like Peach Blossom
03.叹十声 Thán Thập Thanh
Tàn Shí Sheng
04.后悔爱上你 Hậu Hối Ái Thượng Nễ
Regreat To Love You
05.想你想断肠 Tưởng Nễ Tưởng Đoạn Tràng
Missing You
06.山茶花 Sơn Trà Hoa
Camellia
07.你怎么说 Nễ Chẩm Ma Thuyết
Nĭ Zĕn Me Shuo
08.水上人 Thủy Thượng Nhân
Shuĭ Shàng Rén
09.你可知道我是谁 Nễ Khả Tri Đạo Ngã Thị Thùy
Nĭ Kĕ Zhi Dào Wǒ Shì Shéi
10.我一见你就笑 Ngã Nhất Kiến Nễ Tựu Tiếu
Wǒ Yi Jiàn Nĭ Jiù Xiào
11.原乡人 Nguyên Hương Nhân
Yuán Xiang Rén
12.忘不了 Vong Bất Liễu
Can’t Forget
13.但愿人长久 Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu
Wish Forever
14.卖肉粽 Mại Nhục Tống
Sell The Meat Dumpling
15.初恋的地方 Sơ Luyến Đích Địa Phương
Chu Liàn De Dì Fang

YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

  1. [New Link] Du Cong - Honey (甜蜜蜜 Điềm Mật Mật) (1998) (2CD) [APE]

    ReplyDelete