-->

User config

Search

Categories

[Erhu] Meng Xiao Xu (孟晓旭) - Inebriation In Erhu (二胡 弦醉 Nhị Hồ Huyền Túy) (2007) [APE]

Posted by Trung Tue on May 11, 2011 with 0 Comments
Meng Xiao Xu (孟晓旭) - Inebriation In Erhu (二胡 弦醉)
Mạnh Hiểu Húc - Nhị Hồ Huyền Túy
| APE+CUE | 341MB | Erhu,Pipa,Guzheng,Xiao,Instrumental | 2007 |

专辑名称:二胡 弦醉
演奏者:孟晓旭
唱片公司: 怡人唱片
广东音响出版社出版发行
广东怡人音像文化传播有限公司总经销
出版日期: 2007年03月
ISRC: CN-F18-07-333-00/A.J6

Tracklist:
01 天脉传奇 Legend Of Divine Mountain
Thiên Mạch Truyền Kì
02 英雄 Hero
Anh Hùng
03 月光爱人 Moon Lover
Nguyệt Quang Ái Nhân
04 艾力卜与赛乃姆 Ai’Lipu And Sai’naimu
Ngải Lực Bốc Dữ Tái Nãi Mỗ
05 冰山上的雪莲 Xuelian Flower On The Floeberg
Băng San Thượng Đích Tuyết Liên
06 天堂 Paradise
Thiên Đường
07 月夜 Moon Night
Nguyệt Dạ
08 我和草原有个约定 I Have A Promise With The Grassland
Ngã Hòa Thảo Nguyên Hữu Cá Ước Định
09 心灵睡过的地方 Somewhere My Heart Belonging To
Tâm Linh Thụy Quá Đích Địa Phương
10 女人与背篓 Woman And Bamboo Bag
Nữ Nhân Dữ Bối Lâu
11 父亲的草原母亲的河 Grassland Of My Father And River Of My Mother
Phụ Thân Đích Thảo Nguyên Mẫu Thân Đích Hà
12 角落之歌 Song Of Corner
Giác Lạc Chi Ca
13 最后的倾诉 The Last Confide
Tối Hậu Đích Khuynh Tố

BD | MG | Demo1 2 |


Other Album:
Meng Xiao Xu - Inebriation In Erhu (二胡 弦醉) (2007) [DTS 6.1]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE