User config

Search

Categories

[Drum/Ethnic/Folk] VA - Dancing With Drum (鼓舞心弦 Cổ Vũ Tâm Huyền) (2006) [WAV]

Posted by Trung Tue on Jul 15, 2009 with 0 Comments
VA - Dancing With Drum (鼓舞心弦 Cổ Vũ Tâm Huyền)
| WAV+CUE | 303 MB | Drum/Ethnic/Folk/Instrumental | 2006 |

唱片名称:鼓舞心弦
唱片公司:瑞鸣音乐 Rhymoi Music
C D 编号:RXRCD-001 [XRCD24]
发行日期:2006

Tracklist:
01 金戈铁马入梦来 Kim Qua Thiết Mã Nhập Mộng Lai
Jin Ge Tiĕ Mă Rù Mèng Lái
02 戏谭 Hí Đàm
Xì Tán
03 悠闲的摇摆 Du Gian Đích Diêu Bi
You Xián De Yáo Băi
04 雅拉雪山 Yala Tuyết San
Yala Xue Shan
05 风月 Phong Nguyệt
Feng Yuè
06 太阳之舞 Thái Dương Chi Vũ
Tài Yáng Zhi Wŭ
07 端午竞舟 Đoan Ngọ Cạnh Chu
Duan Wŭ Jìng Zhou
08 轻舟如叶 Khinh Chu Như Hiệp
Qing Zhou Rú Yè
09 静幻月光 Tĩnh Huyễn Nguyệt Quang
Jìng Huàn Yuè Guang
10 黄河赞 Hoàng Hà Tán
Huáng Hé Zàn

MC | BD | MG | AD | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft