-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] VA - Chun Man Jiangnan Zheng Zhi Zui (春漫江南筝之醉) (2001) (2CD) [DTS-ES 6.1]

Posted by TUE on Sep 26, 2009 with 0 Comments
Various Artists - Chun Man Jiangnan Zheng Zhi Zui (2CD)
Xuân Mạn Giang Nam Tranh Chi Túy (春漫江南筝之醉)
| DTS-ES 6.1 (Tracks) | 774MB | Guzheng, Folk, Instrumental | 2001 |

出版: 珠影白天鹅音像出版社
ISRC: CN-F23-01-307-00/A.J6

Tracklist:
CD1
01 梁祝 Liang Zhu
Lương Chúc
02 江河水 Jiang He Shui
Giang Hà Thủy
03 春江花月夜 Chun Jiang Hua Yue Ye
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
04 梅花三弄 Mei Hua San Nong
Mai Hoa Tam Lộng
05 长城长 Zhang Cheng Zhang
Trường Thành Trường
06 高天上流云 Gao Tian Shang Liu Yun
Cao Thiên Thượng Lưu Vân
07 小河淌水 Xiao He Tang Shui
Tiểu Hà Thảng Thủy
08 十送红军 Shi Song Hong Jun
Thập Tống Hồng Quân
09 人之初 Ren Zhi Chu
Nhân Chi Sơ
10 枉凝眉 Wang Ning Mei
Uổng Ngưng Mi
11 二泉映月 Er Quan Ying Yue
Nhị Tuyền Ánh Nguyệt
12 夫妻双双把家还 Fu Qi Shuang Shuang Ba Jia Hai
Phu Thê Song Song Bả Gia Hoàn

CD2
01 真的好想你 Zhen De Hao Xiang Ni
Chân Đích Hảo Tưởng Nễ
02 山不转水转 Shan Bu Zhuan Shui Zhuan
Sơn Bất Chuyển Thủy Chuyển
03 白发亲娘 Bai Fa Qin Niang
Bạch Phát Thân Nương
04 小白杨 Little White Poplar (Xiao Bai Yang)
Tiểu Bạch Dương
05 说句心里话 Shuo Ju Xin Li Hua
Thuyết Cú Tâm Lí Thoại
06 洪湖水浪打浪 Hong Hu Shui Lang Da Lang
Hồng Hồ Thủy Lãng Đả Lãng
07 长大后就成了你 Zhang Da Hou Jiu Cheng Le Ni
Trường Đại Hậu Tựu Thành Liễu Nễ
08 人说山西好风光 Ren Shuo Shan Xi Hao Feng Guang
Nhân Thuyết Sơn Tây Hảo Phong Quang
09 幸福不会从天降 Xing Fu Bu Hui Cong Tian Jiang
Hạnh Phúc Bất Hội Tòng Thiên Hàng
10 红星照我去战斗 Hong Xing Zhao Wo Qu Zhan Dou
Hồng Tinh Chiếu Ngã Khứ Chiến Đẩu
11 在那桃花盛开的地方 Zai Na Tao Hua Sheng Kai De Di Fang
Tại Na Đào Hoa Thịnh Khai Đích Địa Phương
12 草原上升起不落的太阳 Cao Yuan Shang Sheng Qi Bu Luo De Tai Yang
Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương

CM | BD | MG | Demo1 2 |

© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE