User config

Search

Categories

[Xiao] Chan Hung-yin - Tourine All Over China (八千里路云和月) (2005) [APE]

Posted by TUE on Nov 25, 2009 with 2 Comments
Chan Hung-yin - Tourine All Over China (八千里路云和月)
Trần Hồng Yến (陈鸿燕) - Bát Thiên Lý Lộ Vân Hòa Nguyệt
| APE+CUE | 294MB | Xiao, Dizi, Instrumental | 2005 |

专辑中文名: 笛箫等吹管类-八千里路云和月 (陈鸿燕陈鸿燕箫笛专辑之二)
艺术家: 陈鸿燕
发行公司: 龙音唱片
出版发行: 上海海文音像出版社
唱片编号: CD-0211
ISRC: CN-E08-05-0003-0/A.J6
发行时间: 2005年

Tracklist:
01.狮子山下(香港)Sư Tử Sơn Hạ (Hương Cảng)
02.采茶扑蝶(福建)Thải Trà Phốc Điệp (Phúc Kiến)
03.十送红军(江西)Thập Tống Hồng Quân (Giang Tây)
04.浏阳河(湖南)Lưu Dương Hà (Hồ Nam)
05.洪湖水浪打浪(湖北)Hồng Hồ Thủy Lãng Đả Lãng (Hồ Bắc)
06.水乡船歌(浙江)Thủy Hương Thuyền Ca (Chiết Giang)
07.茉莉花(江苏)Mạt Lị Hoa (Giang Tô)
08.凤阳花鼓(安徽)Phượng Dương Hoa Cổ (An Huy)
09.豫北叙事曲(河南)Dự Bắc Tự Sự Khúc (Hà Nam)
10.小白菜(河北)Tiểu Bạch Thái (Hà Bắc)
11.我的家乡沂蒙山(山东)Ngã Đích Gia Hương Nghi Mông Sơn (Sơn Đông)
12.人说山西好风光(山西)Nhân Thuyết Sơn Tây Hảo Phong Quang (Sơn Tây)
13.瞧情郎(辽宁)Tiều Tình Lang (Liêu Trữ)
14.红太阳照边疆(吉林)Hồng Thái Dương Chiếu Biên Cương (Cát Lâm)
15.我爱你塞北的雪(黑龙江)Ngã Ái Nễ Tắc Bắc Đích Tuyết (Hắc Giang)
16.草原之夜(内蒙古)Thảo Nguyên Chi Dạ (Nội Mông Cổ)
17.上去高山望平川(宁夏)Thượng Khứ Cao San Vọng Bình Xuyên (Trữ Hạ)
18.走西口(陕西)Tẩu Tây Khẩu (Thiểm Tây)
19.牧羊姑娘(甘肃)Mục Dương Cô Nương (Cam Túc)
20.花儿与少年(青海)Hoa Nhân Dữ Thiếu Niên (Thanh Hải)
21.花儿为什么这样红(新疆)Hoa Nhân Vi Thậm Yêu Giá Dạng Hồng (Tân Cương)
22.青藏高原(西藏)Thanh Tàng Cao Nguyên (Tây Tạng)
23.红梅赞(四川)Hồng Mai Tán (Tứ Xuyên)
24.绣荷包(云南)Tú Hà Bao (Vân Nam)
25.读书郎(贵州)Độc Thư Lang (Quý Châu)
26.刘三姐选曲(广西)Lưu Tam Tả Tuyển Khúc (Quảng Tây)
27.月光光变奏曲(广东)Nguyệt Quang Quang Biến Tấu Khúc (Quảng Đông)
28.毛主席来过五指山(海南)Mao Chủ Tịch Lai Quá Ngũ Chỉ Sơn (Hải Nam)
29.橄榄树(台湾)Cảm Lãm Thụ (Đài Loan)
30.忘尽心中情(香港)Vong Tận Tâm Trung Tình (Hương Cảng)
31.走进新时代(中国)Tẩu Tiến Tân Thời Đại (Trung Quốc)
32.同一首歌(中国)Đồng Nhất Thủ Ca (Trung Quốc)

CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue

© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE