-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Chang Jing - Apricot Blossoms Against A Sky (杏花天影) (2010) [WAV]

Posted by TUE on Jul 20, 2010 with 0 Comments
Chang Jing - Apricot Blossoms Against A Sky
Thường Tĩnh (常静) - Hạnh Hoa Thiên Ảnh (杏花天影)
| WAV+CUE | 301 MB | Guzheng/Instrumental | 2010 |

专辑名称:古筝 杏花天影
专辑艺人:常静
发行公司:瑞鸣唱片
出版公司:中国科学文化音像出版社
发行年份:2010年

Tracklist:
01. 落花飞 Luò Huā Fēi
Lạc Hoa Phi
02. 良宵 Liáng Xiāo
Lương Tiêu
03. 道 Dào
Đạo
04. 贵妃醉酒 . 前世今生 Guì Fēi Zuì Jiǔ.Qián Shì Jīn Shēng
Quý Phi Túy Tửu.Tiền Thế Kim Sinh
05. 凝望 Níng Wàng
Ngưng Vọng
06. 春江花月夜 Chūn Jiāng Huā Yuè Yè
Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ
07. 游园梦回惊转 Yóu Yuán Mèng Huí Jīng Zhuǎn
Du Viên Mộng Hồi Kinh Chuyển
08. 月影湖光 Yuè Yǐng Hú Guāng
Nguyệt Ảnh Hồ Quang
09. 春色如许 Chūn Sè Rú Xǔ
Xuân Sắc Như Hứa
10. 杏花天影 Xìng Huā Tiān Yǐng
Hạnh Hoa Thiên Ảnh

YD | CM | BD | MG | Demo | Password: vnltue


Other Albums:
Chang Jing - Li Xian (离弦) (2004) [WAV]
Chang Jing - Over The Rainbow (彩虹之上) (2006) [APE]
Chang Jing - Beautiful Woman Zheng (筝美人) (2008) [WAV]
Chang Jing - Inner Tranquility (常静同名专辑) (2009) [WAV]
Chang Jing - Shi Zhi Dan Yi (十指弹一) (2010) [WAV]
Chang Jing - Apricot Blossoms Against A Sky (2010) [WAV]
Chang Jing - Cranes Flying (瑞鹤飞) (2012) [WAV]
© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE