-->

User config

Search

Categories

[Instrumental] Hòa Tấu Tranh-Sáo-Bầu-Nhị - Về Quê (Returning To The Countryside) Vol.3 [FLAC]

Posted by Trung Tue on Aug 9, 2010 with 1 Comments
Hòa Tấu Tranh-Sáo-Bầu-Nhị - Về Quê 
(Returning To The Countryside) Vol.3
| FLAC (247 MB) | Tranh,Sao,Bau,Nhi | Vietnamese Instrumental Music | 2007 |

Tracklist:
01 - Mấy nhịp cầu tre - Anh Việt Thu
02 - Một cõi đi về - Trịnh Công Sơn
03 - Thiên thần mùa xuân - Bá Quế
04 - Tôi ơi đừng tuyệt vọng - Trịnh Công Sơn
05 - Lý cái mơn - Dân ca Nam Bộ
06 - Thế giới Champa - Bá Quế
07 - Cây trúc xinh - Dân ca quan họ Bắc Ninh
08 - Bà tôi - Nguyễn Vĩnh Tiến

MC 1 2 | BD 1 2 | MG 1 2 | Demo | Password: share

Other Albums:
VA - Về Quê (Returning To The Countryside) Vol.1 [APE] 
VA - Về Quê (Returning To The Countryside) Vol.2 [FLAC]
VA - Về Quê (Returning To The Countryside) Vol.3 [FLAC]
VA - Về Quê (Returning To The Countryside) Vol.4 [FLAC]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE