Tuesday, June 2, 2009

[Folk/Instrumental] Various Artists - Về Phương Nam (10 Tình Khúc Nguyễn Nhất Huy) (2006) [FLAC]

Various Artists - Về Phương Nam (10 Tình Khúc Nguyễn Nhất Huy)
| FLAC (Tracks+Log) | 356MB | Folk/Instrumental | Viet Nam | 2006 |

Tracklist:
1. Mẹ quê (Saxo: Xuân Hiếu, Violon: Quang Phúc)
2. Mây chiều (Cò: Văn Thảo, Sáo: Thuý Hoà)
3. Đò xưa (Tranh: Hải Phượng, Organ: Quang Phúc)
4. Thuyền lá (Violon: Quang Phúc - Bá Dzu)
5. Thương nhớ người dưng (Piano: Quang Phúc, Saxo: Xuân Hiếu, Bầu&Cò: Văn Thảo)
6. Chút tình quê (Guitar: Tấn Phong, Sáo: Thuý Hoà)
7. Người đã sang sông (Guitar cổ: Huỳnh Khải, Violon: Quang Phúc - Bá Dzu)
8. Lưu luyến tình quê (Tranh: Kim Vân, Guitar: Tấn Phong)
9. Còn mãi lời ru (Piano: Quang Phúc, Sáo: Thuý Hoà, Guitar: Tấn Phong)
10. Về phương Nam (Trumpet: Thế Vinh, Violon: Quang Phúc - Bá Dzu)

BD | MG | Demo | Password: vnltue

  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

1 comment: