User config

Search

Categories

[Folk Music/Instrumental] VA - Musical Picturesque Scene - Glory Stage (舞榭歌台) (2008) [WAV]

Posted by TUE on Nov 17, 2010 with 0 Comments
Musical Picturesque Scene - Glory Stage (舞榭歌台)
Âm Nhạc Họa Quyển 3 - Vũ Tạ Ca Đài
| WAV+CUE | 436MB | Folk Music/Instrumental | Chinese | 2008 |

专辑中文名: 音乐画卷 (叁)·舞榭歌台
艺术家: 群星
音乐类型: 民乐
发行公司:广东火烈鸟文化发展有限公司
出版公司:深圳音像公司
ISRC:CN-F29-08-342-00/A.J6
发行时间: 2008年10月21日
地区: 大陆

Tracklist:
01.边疆的泉水清又纯 Biên Cương Đích Tuyền Thủy Thanh Hựu Thuần
Bian Jiang De Quán Shuĭ Qing Yòu Chún
02.祝酒歌 Chúc Tửu Ca
Zhù Jiŭ Ge
03.阿拉木汗 A Lạp Mộc Hãn
A La Mù Hàn
04.在那遥远的地方 Tại Na Diêu Viễn Đích Địa Phương
Zài Nă Yáo Yuăn De Dì Fang
05.草原之夜 Thảo Nguyên Chi Dạ
Căo Yuán Zhi Yè
06.北京的金山上 Bắc Kinh Đích Kim San Thượng
Bĕi Jing De Jin Shan Shàng
07.达坂城的姑娘 Đạt Phản Thành Đích Cô Nương
Dá Băn Chéng De Gu Niáng
08.阿瓦日古里 A Ngõa Nhật Cổ Lý
A Wă Rì Gŭ Lĭ
09.都达尔和玛利亚 Đô Đạt Nhĩ Hòa Mã Lợi Á
Dou Dá Ĕr Hé Mă Lì Yà
10.吐鲁番的葡萄熟了 Thổ Lỗ Phiên Đích Bồ Đào Thục Liễu
Tŭ Lŭ Fan De Pú Táo Shóu Liăo
11.草原上升起不落的太阳 Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương
Căo Yuán Shàng Sheng Qĭ Bù Luò De Tài Yáng
12. 寻找玛依拉 Tầm Hoa Mã Y Lạp
Xún Zhăo Mă Yi La

FF | MC | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Musical Picturesque Scene 1 - Singing And Dancing (歌舞升平) [WAV]
Musical Picturesque Scene 2 - Love Affair (风花雪月) [WAV]
Musical Picturesque Scene 3 - Glory Stage (舞榭歌台) [WAV]
Musical Picturesque Scene 4 - Perfect Conjugal Bliss (花好月圆) [WAV]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE