-->

User config

Search

Categories

[Matouqin/Folk] Various Artists - Mongol Stringed - Matouqin Rhapsody (马头琴狂想曲) (2010) [WAV]

Posted by Trung Tue on Nov 5, 2010 with 0 Comments
Various Artists - Mongol Stringed - Matouqin Rhapsody
| WAV+CUE | 440 MB | Matouqin/Folk/Instrumental | 2010 |

专辑中文名:马头琴狂想曲 (黑胶CD)
艺术家: 群星
音乐类型: 民乐
发行公司:广东博凯汽车音乐有限公司
出版:武汉音像出版社
ISRC:CN-F05-09-425-00/A.J6
发行时间: 2010年

Tracklist:
01. 美丽的草原我的家 Měi Lì De Cǎo Yuán Wǒ De Jiā
Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
4. 02. 父亲的草原母亲的河 Fù Qin De Cǎo Yuán Mǔ Qin De Hé
Phụ Thân Đích Thảo Nguyên Mẫu Thân Đích Hà
03. 天路 Tiān Lù
Thiên Lộ
04. 天边 Tiān Biān
Thiên Biên
05. 蒙古人 Měng Gǔ Rén
Mông Cổ Nhân
06. 天堂 Tiān Táng
Thiên Đường
07. 青藏高原 Qīng Cáng Gāo Yuán
Thanh Tàng Cao Nguyên
08. 向往神鹰 Xiàng Wǎng Shén Yīng
Hướng Vãng Thần Ưng
09. 达玛花 Dá Mǎ Huā
Đạt Mã Hoa
10. 蓝色的蒙古高原 Lán Sè De Měng Gǔ Gāo Yuán
Lam Sắc Đích Mông Cổ Cao Nguyên
11. 嘎达梅林 Gā Dá Méi Lín
Ca Đạt Mai Lâm
12. 乌兰巴托之夜 Wū Lán Bā Tuō Zhī Yè
Ô Lan Ba Thác Chi Dạ
13. 草原上升起不落的太阳
Cǎo Yuán Shàng Shēng Qǐ Bù Luò De Tài Yáng
Thảo Nguyên Thượng Thăng Khởi Bất Lạc Đích Thái Dương

MC | BD | AD | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - Faasoft