-->

User config

Search

Categories

[Matouqin/Folk] Various Artists - Songs From Mongolian (草原上的琴声) (2006) [WAV]

Posted by Trung Tue on Feb 9, 2010 with 0 Comments
Various Artists - Songs From Mongolian (草原上的琴声)
| WAV+CUE | 509MB | MaTouQin, Folk, Instrumental | 2006 |

专辑名称:马头琴·草原上的琴声
专辑演唱:群星
出版社:安徽文化音像出版社
ISRC:CN-A09-06-018-00/A.J6
发行时间:2006

Tracklist:
01 万马奔腾 Vạn Mã Bôn Đằng
Wàn Mǎ Bēn Téng
02 美丽的草原我的家 Mỹ Lệ Đích Thảo Nguyên Ngã Đích Gia
Mĕi Lì De Căo Yuán Wǒ De Jia
03 嘎达梅林 Ca Đạt Mai Lâm
Gā Dá Méi Lín
04 雕花的马鞍 Điêu Hoa Đích Mã An
Diao Hua De Mă An
05 祝酒歌 Chúc Tửu Ca
Zhù Jiŭ Ge
06 草原恋 Thảo Nguyên Luyến
Căo Yuán Liàn
07 敖包相会 Ngao Bao Tương Hội
Áo Bao Xiāng Huì
08 送亲歌 Tống Thân Ca
Sòng Qin Ge
09 诺斯基亚 Nặc Tư Cơ Á
Nuò Si Ji Yà
10 四岁海遛马 Tứ Tuế Hải Lưu Mã
Sì Suì Hăi Liú Mă
11 圣主成吉思汗 Thánh Chủ Thành Cát Tư Hãn
Shèng Zhŭ Chéng Jí Si Hàn
12 黑骏马 Hắc Tuấn Mã
Hei Jùn Mă
13 蒙古人 Mông Cổ Nhân
Méng Gŭ Rén
14 我爱祖国的大草原 Ngã Ái Tổ Quốc Đích Đại Thảo Nguyên
Wǒ Ài Zŭ Guó De Dà Căo Yuán
15 森吉德玛 Sâm Cát Đức Mã
Sen Jí Dé Mă
16 牧羊曲 Mục Dương Khúc
Mù Yáng Qu
17 四季 Tứ Quý
Sì Jì
18 骑马 Kị Mã
Qí Mă
19 锡林河 Tích Lâm Hà
Xí Lín Hé

MC | BD 1 2 3 | MG 1 2 3 | Demo | Password: Megasharesvn
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE