User config

Search

Categories

[Piano] Various Artist - Just Love (The Most Popular Piano Music) (2005) [APE]

Posted by TUE on Nov 19, 2010 with 0 Comments
Various Artist - Just Love (The Most Popular Piano Music)
| APE+CUE | 298 MB | Piano/New Age/Instrumental | 2005 |

专辑中文名: 就是爱你.-.最星流行钢琴曲
专辑英文名: The Most Popular Piano Music
艺术家: Various Artist
发行时间: 2005年

Tracklist:
01. 童话 Tóng Huà
Đồng Thoại
02. 希望 Xī Wàng
Hy Vọng
03. 爱与诚 Ài Yǔ Chéng
Ái Dữ Thành
04. 一千年以后 Yī Qiān Nián Yǐ Hòu
Nhất Thiên Niên Dĩ Hậu
05. 下辈子如何我还记得你 Xià Bèi Zi Rú Hé Wǒ Hái Jì De Nǐ
Hạ Bối Tử Như Hà Ngã Hoàn Kí Đắc Nâm
06. 吴克群 Wú Kè Qún
Ngô Khắc Quần
07. 忍不住眼泪 Rěn Bu Zhù Yǎn Lèi
Nhẫn Bất Trụ Nhãn Lệ
08. 就是爱你 Jiù Shì Ài Nǐ
Tựu Thị Ái Nễ
09. 爱疯了 Ài Fēng Le
Ái Phong Liễu
10. Waiting For You
11. 同类 Tóng Lèi
Đồng Loại
12. 莫斯科没有眼泪 Mò Sī Kē Méi Yǒu Yǎn Lèi
Mạc Tư Khoa Một Hữu Nhãn Lệ
13. Lydia
14. 手心的太阳 Shǒu Xīn De Tài Yáng
Thủ Tâm Đích Thái Dương
15. 灰色空间 Huī Sè Kōng Jiān
Khôi Sắc Không Gian
16. 烟花火 Yān Huā Huǒ
Yên Hoa Hỏa
17. 你到底爱谁 Nǐ Dào Dǐ Ài Shuí
Nễ Đáo Để Ái Thùy
18. 七里香 Qī Lǐ Xiāng
Thất Lí Hương

FF | MC | BD | Demo1 2  | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE