Thursday, June 18, 2009

[New Age/Natural Sound] Wu Judy Chin-tai - My Ocean & Ocean Waves Around Taiwan (2000) [2CD] [APE]

Wu Judy Chin-tai - My Ocean & Ocean Waves Around Taiwan [2CD]
吳金黛 - 我的海洋 & 台湾海声实录

| APE+CUE | 492 MB | New Age/Natural Sound/Instrumental | Full Covers | 2000 |

Tracklist:
CD My Ocean
1. Playing with Water
2. My Ocean
3. Southern Island Fantasy
4. Memories of the Blue
5. Running Cliffs
6. Song of Mountain and Sea
7. Watching the Sea
8. Colors of the Dusk
9. Starlight Ocean
10. Footprints on the Sand

CD Ocean Waves Around Taiwan
1  和平岛  Peace Island
Hòa Bình Đảo
2  三貂角 Sān Diāo Jiǎo
Tam Điêu Giác
3  龟山岛与棕耳鹎 Guī Shān Dǎo Yǔ Zōng Ěr Bēi
4  丰滨 Fēng Bīn
Phong Tân
5  石梯枰 Shí Tī Píng
Thạch Thê Bình
6  都兰 Dōu Lán
Đô Lan
7  三仙台与灰头鹪莺 Sān Xiān Tái Yǔ Huī Tóu Jiāo Yīng
Tam Tiên Đài Dữ Hôi Đầu Tiêu Oanh
8  兰屿  Lán Yǔ
Lan Tự
9  九棚 Jiǔ Péng
Cửu Bằng
10  猫鼻头与台湾画眉 Māo Bí Tou Yǔ Tái Wān Huà Méi
Miêu Tị Đầu Dữ Đài Loan Họa My
11  白砂 Bái Shā
Bạch Sa
12  枋山 Fāng Shān
Phương San
13  四草与白头翁 Sì Cǎo Yǔ Bái Tóu Wēng
Tứ Thảo Dữ Bạch Đầu Ông

BD | MG | Demo | Password: vnltue
  © All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft

2 comments:

  1. Thank you very much. They're so beautiful.

    ReplyDelete
  2. [New Update] My Ocean & Ocean Waves Around Taiwan (2000) [2CD] [APE]

    ReplyDelete