-->

User config

Search

Categories

[New Age, Violin] Cheng Yiqin - The East Secret Garden (东方神秘园) (2007) [APE]

Posted by Trung Tue on Nov 19, 2010 with 1 Comments
Cheng Yiqin - The East Secret Garden 
东方神秘园 Đông Phương Thần Bí Viên
| APE+CUE (262 MB) | New Age, Neoclassical, Violin, Vocal | 2007 |

专辑中文名: 东方神秘园
专辑英文名: The East Secret Garden
製作人 :程旖琴
艺术家: 纯音乐
资源格式: APE
版本: DSD
发行时间: 2007年
ISRC:CN-A49-07-305-00/A.J6

Tracklist:
01 暗香 Ám Hương
Àn Xiang
02 我的祖国 Ngã Đích Tổ Quốc
Wǒ De Zŭ Guó
03 月亮代表我的心 Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm
Yuè Liàng Dài Biăo Wǒ De Xin
04 同一首歌 Đồng Nhất Thủ Ca
Tòng Yi Shǒu Ge
05 青藏高原 Thanh Tàng Cao Nguyên
Qing Cáng Gao Yuán
06 弯弯的月亮 Loan Loan Đích Nguyệt Lượng
Wān Wān De Yuè Liàng
07 城南旧事 Thành Nam Cựu Sự
Chéng Nán Jiù Shì
08 在那遥远的地方 Tại Na Diêu Viễn Đích Địa Phương
Zài Nă Yáo Yuăn De Dì Fang
09 茉莉花 Mạt Lị Hoa
Mò Lì Hua
10 万泉河水 Vạn Tuyền Hà Thủy
Wàn Quán Hé Shuĭ

BD | MG | Demo |

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. @Chien NB: Đã cập nhật link mới cho "Cheng Yiqin - The East Secret Garden (东方神秘园 Đông Phương Thần Bí Viên) (2007) [APE]".

    ReplyDelete