-->

User config

Search

Categories

[New Age/Natural Sound] VA - Nature Sounds Of Global Village - Birds Sing The Heaven (鸟语天堂) (2004) [APE]

Posted by Trung Tue on Dec 3, 2010 with 0 Comments
VA - Nature Sounds Of Global Village - Birds Sing The Heaven
| APE+CUE (308 MB) | New Age/Natural Sound | Instrumental | 2004 |

专辑英文名: Birds Sing The Heaven
专辑中文名: 鸟语天堂
别名: 天籁地球村(九)
艺术家: 纯音乐
资源格式: APE
版本: HDCD 格式
发行时间: 2004年

Tracklist:
01  没有晴天 Méi yǒu qíng tiān
Một hữu tình thiên
02  爱的爱恋 Ài de ài liàn
Ái đích ái luyến
03  爱的主题 Ài de zhǔ tí
Ái đích chủ đề
04  化装舞会 Huà zhuāng wǔ huì
Hóa trang vũ hội
05  天国的陌生人 Tiān guó de mò shēng rén
Thiên quốc đích mạch sinh nhân
06  对你太多情感 Duì nǐ tài duō qíng gǎn
Đối nễ thái đa tình cảm
07  桃花心木主题曲 Táo huā xīn mù zhǔ tí qū
Đào hoa tâm mộc chủ đề khúc
08  我爱她 Wǒ ài tā
Ngã ái tha
09  真爱 Zhēn ài
Chân ái
10  太阳之地 Tài yáng zhī dì
Thái dương chi địa
11  不要大声叫 Bù yào dà shēng jiào
Bất yếu đại thanh khiếu
12  你是我生命中的阳光 Nǐ shì wǒ shēng mìng zhòng dì yáng guāng
Nễ thị ngã sinh mệnh trúng đích dương quang
13  用你全部的心来爱我 Yòng nǐ quán bù de xīn lái ài wǒ
Dụng nễ toàn bộ đích tâm lai ái ngã
14  伪装 Wěi zhuāng
Ngụy trang
15  情书 Qíng shū
Tình thư

Link Filefactory | Mirror Hotfile | Demo |
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE