-->

User config

Search

Categories

[New Age] Ping Yuan (平远) - Ten Views Of The West Lake (西湖十景 Tây Hồ Thập Cảnh) (2002) [APE]

Posted by Trung Tue on Jan 4, 2011 with 0 Comments
Ping Yuan - Ten Views Of The West Lake (西湖十景 Tây Hồ Thập Cảnh)
| APE (Tracks) | 292MB | Chinese New Age, Instrumental | 2002 |

专辑名称:西湖十景 (姱湖)
专辑艺人:平远
发行公司:广东音像出版社出版发行
发行时间:2002年
专辑编号:ISRC CN-F18-02-559-00/A.J6

Tracklist:
01. 苏堤春晓 Sū Dī Chūn Xiǎo
Tô Chỉ Xuân Hiểu
02. 平湖秋月 Píng Hú Qiū Yuè
Bình Hồ Thu Nguyệt
03. 曲院风荷 Qū Yuàn Fēng Hé
Khúc Viện Phong Hà
04. 双峰插云 Shuāng Fēng Chā Yún
Song Phong Sáp Vân
05. 柳浪闻莺 Liǔ Làng Wén Yīng
Liễu Lãng Văn Oanh
06. 花港观鱼 Huā Gǎng Guān Yú
Hoa Cảng Quan Ngư
07. 断桥残雪 Duàn Qiáo Cán Xuě
Đoạn Kiều Tàn Tuyết
08. 雷锋夕照 Léi Fēng Xī Zhào
Lôi Phong Tịch Chiếu
09. 南屏晚钟 Nán Píng Wǎn Zhōng
Nam Bình Vãn Chung
10. 三潭印月 Sān Tán Yìn Yuè
Tam Đàm Ấn Nguyệt

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE