User config

Search

Categories

[Folk/Xiao] VA - China Folk Instrumental Music Collection - Xiao (箫 Tiêu) (2002) [APE]

Posted by TUE on Feb 25, 2011 with 3 Comments
VA - China Folk Instrumental Music Collection - Xiao (箫)
| APE+CUE | 353MB | Folk/Xiao/Instrumental | 2002 |

专辑中文名: 箫
艺术家: 群星
音乐类型: 民乐
发行时间: 2002年地区: 大陆
语言: 普通话

Tracklist:
01.  请君保重 Qǐng Jūn Bǎo Zhòng
Thỉnh Quân Bảo Trọng
02.  平湖秋月 Píng Hú Qiū Yuè
Bình Hồ Thu Nguyệt
03.  昂 Áng
Ngang
04.  朝元歌 Cháo Yuán Gē
Triều Nguyên Ca
05.  可怜的酒家女 Kě Lián De Jiǔ Jiā Nǚ
Khả Liên Đích Tửu Gia Nữ
06.  船可回头 Chuán Kě Huí Tóu
Thuyền Khả Hồi Đầu
07.  秋风夜雨 Qiū Fēng Yè Yǔ
Thu Phong Dạ Vũ
08.  佛上殿 Fó Shàng Diàn
Phật Thượng Điện
09.  夜港边 Yè Gǎng Biān
Dạ Cảng Biên
10.  关山月 Guān Shān Yuè
Quan Sơn Nguyệt
11.  天入川情话 Tiān Rù Chuān Qíng Huà
Thiên Nhập Xuyên Tình Thoại
12.  梅花三弄 Méi Huā Sān Nòng
Mai Hoa Tam Lộng
13.  请回到阿里山 Qǐng Huí Dào Ā Lǐ Shān
Thỉnh Hồi Đáo A Lí Sơn
14.  泛沧浪 Fàn Cāng Làng
Phiếm Thương Lãng
15.  梦追酒 Mèng Zhuī Jiǔ
Mộng Truy Tửu
16.  白色的爱 Bái Sè De Ài
Bạch Sắc Đích Ái

4S | SH | PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Bạn ơi, cho mình xin đĩa này nhé :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Zarbie: Đã cập nhật lại link mới cho album "China Folk Instrumental Music Collection - Xiao (箫 Tiêu) (2002) [APE]".

      Delete