-->

User config

Search

Categories

[Guzheng] Duan Yinying (段银莹) - Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝 Quốc Nhạc Túy Tranh) (2010) [WAV]

Posted by Trung Tue on Feb 2, 2011 with 0 Comments
Duan Yinying - Guo Yue Zui Zheng
Đoàn Ngân Oánh (段银莹) - Quốc Nhạc Túy Tranh (国乐醉筝)
| WAV+CUE | 419 MB | Guzheng, Folk, Instrumental | Covers | 2010 |

专辑名称:国乐醉筝 DSD
歌唱艺人:段银莹
策划制作:魔音唱片
发行公司:广东东升影视文化传播有限公司
出版:广东音像出版社
发行时间:2010-12-30
ISRC:CN-F18-10-606-00/A.J6

Tracklist:
01 梦江南 Dream Of The Southern China ...4:42
Mộng Giang Nam
02 新人间天堂 New Heaven On Earth ...4:08
Tân Nhân Gian Thiên Đường
03 故乡的女孩 The Hometown's Girl ...3:48
Cố Hương Đích Nữ Hài
04 古老的故事 The Old Stories ...4:36
Cổ Lão Đích Cố Sự
05 江南雨 Southern Rain ...4:45
Giang Nam Vũ
06 烟花三月 The March Of Floral Spring ...4:41
Yên Hoa Tam Nguyệt
07 茉莉花 Jasmine Flower ...4:19
Mạt Lị Hoa
08 四季歌 Four Seasons Song ...3:19
Tứ Quý Ca
09 天女散花 Fairy Scattering Flowers ...4:05
Thiên Nữ Tán Hoa
10 风中的眼睛 The Wind's Eye ...5:24
Phong Trung Đích Nhãn Tình
11 故乡情 Motherland ...4:25
Cố Hương Tình
12 花好月圆 Happy Together ...4:15
Hoa Hảo Nguyệt Viên
13 红豆红 Red Bean Red ...4:30
Hồng Đậu Hồng

CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue


Other Albums:
Duan Yinying - Leslie Cheung Guzheng Edition (张国荣古筝版) (2006) [APE]
Duan Yinying - Qin Qian Mei Ren Yin (琴牵美人吟) (2006) [APE]
Duan Yinying - Guo Yue Zui Zheng (国乐醉筝) (2010) [WAV]
Duan Yinying - Qin Qian Mei Ren Yin II (琴牵美人吟II) (2011) [WAV]
Duan Yinying - National Beauty And Heavenly Fragrance (2016) [WAV]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE