-->

User config

Search

Categories

[Instrumental/Folk/Buddhist] VA - Min Yue Fo Yun - Liu Shui Lian Hua (民乐佛韵-流水莲花) (2008) [APE]

Posted by Trung Tue on Jun 27, 2011 with 0 Comments
VA - Min Yue Fo Yun - Liu Shui Lian Hua
民乐佛韵-流水莲花 (Dân Nhạc Phật Vận - Lưu Thủy Liên Hoa)

| APE+CUE | 249 MB | Erhu/Pipa/Dizi/Xiao/Guzheng | Instrumental | 2008 |

专辑中文名: 民乐佛韵-流水莲花
艺术家: 群星 VA
音乐类型: 民乐
发行时间: 2008年
ISRC:CN-F21-08-0034-0/A.J6
作曲:郑重
配器/制作/录音:郑重
二胡:陈强 郑重
古筝:宁静
笛子/箫:叶飞声 李长潇 韩克楠

Tracklist:
01.  钟磬破晓 Zhōng Qìng Pò Xiǎo
Chung Khánh Phá Hiểu
02.  流水莲花 Liú Shuǐ Lián Huā
Lưu Thủy Liên Hoa
03.  幽   兰 Yōu Lán
U Lan
04.  感风吟月 Gǎn Fēng Yín Yuè
Cảm Phong Ngâm Nguyệt
05.  冰心玉壶 Bīng Xīn Yù Hú
Băng Tâm Ngọc Hồ
06.  晓梦蝶 Xiǎo Mèng Dié
Hiểu Mộng Điệp
07.  雨花台 Yǔ Huā Tái
Vũ Hoa Đài
08.  青灯素月 Qīng Dēng Sù Yuè
Thanh Đăng Tố Nguyệt
09.  晓沐甘露 Xiǎo Mù Gān Lù
Hiểu Mộc Cam Lộ
10.  南无阿弥陀佛 Nán Wú Ā Mí Tuó Fó (Vocal)
Nam Mô A Di Đà Phật (Vocal)

4S | SH | PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE