User config

Search

Categories

[Violin] VA - Swing The Beautiful Violin - Wish You A Long Life (悠美小提琴·但愿人长久) (2007) [3CD] [WAV]

Posted by TUE on Aug 21, 2011 with 2 Comments
VA - Swing The Beautiful Violin - Wish You A Long Life [3CD]
悠美小提琴 · 但愿人长久
Du Mỹ Tiểu Đề Cầm - Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu
| WAV+CUE+LOG | 1.47GB | Violin/Instrumental | Full Covers | 2007 |

专辑名称:悠美小提琴·但愿人长久
专辑艺人:群星
出版公司:山东文化音像出版社
发行日期:2007年
ISRC编号:CN-E26-07-647-00/A.J6

Tracklist:
DISC 1
01  我只在乎人你 Wǒ Zhǐ Zài Hu Rén Nǐ
Ngã Chỉ Tại Hồ Nhân Nễ
02  恰似你的温柔 Qià Sì Nǐ De Wēn Róu
Kháp Tự Nễ Đích Ôn Nhu
03  月亮代表我的心 Yuè Liang Dài Biǎo Wǒ De Xīn
Nguyệt Lượng Đại Biểu Ngã Đích Tâm
04  何日群再来 Hé Rì Qún Zài Lái
Hà Nhật Quần Tái Lai
05  天涯歌女 Tiān Yá Gē Nǚ
Thiên Nhai Ca Nữ
06  但愿人长久 Dàn Yuàn Rén Cháng Jiǔ
Đãn Nguyện Nhân Trường Cửu
07  难忘今霄 Nán Wàng Jīn Xiāo
Nan Vong Kim Tiêu
08  独上西楼 Dú Shàng Xī Lóu
Độc Thượng Tây Lâu
09  一帘幽梦 Yī Lián Yōu Mèng
Nhất Liêm U Mộng
10  爱的缄言 Ài De Jiān Yán
Ái Đích Giam Ngôn
11  爱的代价 Ài De Dài Jià
Ái Đích Đại Giá
12  军港之夜 Jūn Gǎng Zhī Yè
Quân Cảng Chi Dạ
13  明月千里寄想思 Míng Yuè Qiān Lǐ Jì Xiǎng Sī
Minh Nguyệt Thiên Lí Kí Tưởng Tư
14  不管有多苦 Bù Guǎn Yǒu Duō Kǔ
Bất Quản Hữu Đa Khổ
15  情深深雨蒙蒙 Qíng Shēn Shēn Yǔ Méng Méng
Tình Thâm Thâm Vũ Mông Mông
16  在那遥远的地方 Zài Nà Yáo Yuǎn De Dì Fāng
Tại Na Dao Viễn Đích Địa Phương
17  原乡人 Yuán Xiāng Rén
Nguyên Hương Nhân
18  托起吉祥的云彩 Tuō Qǐ Jí Xiáng De Yún Cai
Thác Khởi Cát Tường Đích Vân Thải

DISC 2
01  乌苏里船歌 Wū Sū Lǐ Chuán Gē
Ô Tô Lý Thuyền Ca
02  渔家姑娘在海边 Yú Jiā Gū Niang Zài Hǎi Biān
Ngư Gia Cô Nương Tại Hải Biên
 03  渔光曲 Yú Guāng Qū
Ngư Quang Khúc
04  半个月亮爬上来 Bàn Ge Yuè Liang Pá Shàng Lai
Bán Cá Nguyệt Lượng Ba Thượng Lai
05  万泉河水清又纯 Wàn Quán Hé Shuǐ Qīng Yòu Chún
Vạn Tuyền Hà Thủy Thanh Hựu Thuần
06  绒花 Róng Huā
Nhung Hoa
07  蝴蝶之夜 Hú Dié Zhī Yè
Hồ Điệp Chi Dạ
08  洪湖水浪打浪 Hóng Hú Shuǐ Làng Dǎ Làng
Hồng Hồ Thủy Lãng Đả Lãng
09  天堂 Tiān Táng
Thiên Đường
10  青藏高原 Qīng Cáng Gāo Yuán
Thanh Tàng Cao Nguyên
11  牵手 Qiān Shǒu
Khiên Thủ
12  南海姑娘 Nán Hǎi Gū Niáng
Nam Hải Cô Nương
13  阿里山的姑娘 Ā Lǐ Shān De Gū Niáng
A Lí Sơn Đích Cô Nương
14  姑娘生来爱唱歌 Gū Niáng Shēng Lái Ài Chàng Gē
Cô Nương Sinh Lai Ái Xướng Ca
15  民风物曲 Mín Fēng Wù Qū
Dân Phong Vật Khúc
16  新春乐 Xīn Chūn Lè
Tân Xuân Lạc
17  人在西北草原 Rén Zài Xī Běi Cǎo Yuán
Nhân Tại Tây Bắc Thảo Nguyên
18  我有一段情 Wǒ Yǒu Yī Duàn Qíng
Ngã Hữu Nhất Đoạn Tình

DISC 3
01. 同一首歌 Tóng Yī Shǒu Gē
Đồng Nhất Thủ Ca
02. 小河淌水 Xiǎo Hé Tǎng Shuǐ
Tiểu Hà Thảng Thủy
03. 乡恋 Xiāng Liàn
Hương Luyến
04. 我的祖国 Wǒ De Zǔ Guó
Ngã Đích Tổ Quốc
05. 知音 Zhī Yīn
Tri Âm
06. 有一点动心 Yǒu Yī Diǎn Dòng Xīn
Hữu Nhất Điểm Động Tâm
07. 牧歌 Mù Gē
Mục Ca
08. 茉莉花 Mò Li Huā
Mạt Lị Hoa
09. 你怎么说 Nǐ Zěn Me Shuō
Nễ Chẩm Yêu Thuyết
10. 初恋的地方 Chū Liàn De Dì Fāng
Sơ Luyến Đích Địa Phương
11. 香港之夜 Xiāng Gǎng Zhī Yè
Hương Cảng Chi Dạ
12. 千言万语 Qiān Yán Wàn Yǔ
Thiên Ngôn Vạn Ngữ
13. 兰花花 Lán Huā Hua
Lan Hoa Hoa
14. 干杯朋友 Gān Bēi Péng You
Can Bôi Bằng Hữu
15. 爱在深秋 Ài Zài Shēn Qiū
Ái Tại Thâm Thu
16. 秋去秋来 Qiū Qù Qiū Lái
Thu Khứ Thu Lai
17. 荷花颂 Hé Huā Sòng
Hà Hoa Tụng
18. 我和我的祖国 Wǒ Hé Wǒ De Zǔ Guó
Ngã Hòa Ngã Đích Tổ Quốc

Password: vnltue
4S 1 2 3 | SH 1 2 3 | PC 1 2 3 | BD 1 2 3 | MG 1 2 3 | Demo |
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. CD3 bên FF die rồi bác ơi

    ReplyDelete
  2. @hqp: Đã cập nhật link mới!
    Phần nhiều link backup của mình ở trên Megaupload, mà hiện MU bị "đánh sập" bởi FBI nên nhiều khi link dead mình không thể phục hồi lại được!!!
    Ôi! Thời hoàng kim của mạng chia sẻ file nay còn đâu!!! ^_^

    ReplyDelete