User config

Search

Categories

[Ocarina Flute] You Xue-zhi - Ocarina Flyer (陶笛飞行船) (2005) [FLAC]

Posted by TUE on Sep 26, 2011 with 2 Comments
You Xue-zhi (游学志) - Ocarina Flyer (陶笛飞行船) (2005)
| FLAC (Tracks) | 302 MB | Ocarina Flute | Instrumental | Full Covers |

專輯名稱    :   陶笛飞行船
演唱(奏)    :   游学志
發行日期    :   2005/05

Tracklist:
1.  山顶黑狗兄 Shān Dǐng Hēi Gǒu Xiōng
Sơn Đính Hắc Cẩu Huynh
2.  天空之城 Tiān Kōng Zhī Chéng
Thiên Không Chi Thành
3.  北海道的花蕊 Běi Hǎi Dào De Huā Ruǐ
Bắc Hải Đạo Đích Hoa Nhị
4.  卡农 Kǎ Nóng
Tạp Nông
5.  金瓜石随想曲 Jīn Guā Shí Suí Xiǎng Qǔ
Kim Qua Thạch Tùy Tưởng Khúc
6.  柠檬树 Níng Méng Shù
Nịnh Mông Thụ
7.  西湖印象 Xī Hú Yìn Xiàng
Tây Hồ Ấn Tượng
8.  风姿花传 Fēng Zī Huā Chuán
Phong Tư Hoa Truyền
9.  马戏团大游行 Mǎ Xì Tuán Dà Yóu Xíng
Mã Hí Đoàn Đại Du Hành
10.  丹尼男孩 Dān Ní Nán Hái
Đan Ni Nam Hài
11.  小叮当 Xiǎo Dīng Dāng
Tiểu Đinh Đương
12. G 弦之歌 G Xián Zhī Gē
G Huyền Chi Ca
13.  最近的天堂 Zuì Jìn De Tiān Táng
Tối Cận Đích Thiên Đường

MC | BD | MG | Demo |

Other Albums:
You Xue-zhi - Ocarina Fantasia (陶笛異想樂園) (2003) [WAV]
You Xue-zhi - Ocarina In Wonderland (陶笛奇遇记) (2003) [FLAC]
You Xue-zhi - Republic Of Ocarina (陶笛共和国) (2004) [FLAC]
You Xue-zhi - Ocarina Flyer (陶笛飞行船) (2005) [FLAC]
You Xue-zhi - Best Wishes From Ocarina (陶笛美乐地) (2005) [APE]
© I am currently in the process of removing ADF.ly links from my website and will upload new links when I have some free time. There's a large number of ADF.ly links on my website, so it's not possible to remove them all at once, especially considering my busy schedule with daily tasks!

In fact, the MF/CM/BD/MG links are still active, but they are hidden within ADF links, and the ADF links have been sold to Linkvertise. Normally, when you click on an ADF link, it redirects to Linkvertise, which contains numerous annoying advertisements. I don't want you to feel uncomfortable with that, so I've set up ADF to automatically redirect to my notification page. For any links where I have removed ADF, they will not redirect to this notification page.

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - Spek - CUETools - WinRAR - XRECODE

  1. Reup :|. Link chết nhiều quá hu hu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Gió...: Đã cập nhật link mới! You Xue-zhi - Ocarina Flyer (2005) [FLAC]

      Delete