-->

User config

Search

Categories

[Guzheng/Dizi] Zhang Xiaohong & Wang Hua - Guzheng And Flute - Universal Love (泛爱众) (2009) [WAV]

Posted by TUE on Apr 21, 2010 with 1 Comments
Zhang Xiaohong & Wang Hua - Guzheng & Dizi - Fan Ai Zhong
Trương Hiểu Hồng & Vương Hoa - Cổ Tranh & Địch - Phiếm Ái Chúng
| WAV+CUE | 274 MB | Guzheng, Dizi, Instrumental | 2009 |

专辑名称:古筝 笛《泛爱众》
古筝:张晓红
笛子:王华
发行公司:北京龙源之声国际文化传播有限公司
发行年份:2009年

Tracklist:
01. 沧海一声笑 (作曲:黄沾) A Laugh On The Blue Sea
Thương hải nhất thanh tiếu (Tác Khúc : Hoàng Triêm)
02. 但愿人长久 (作曲:梁弘志) Wish We Last Forever
Đãn nguyện nhân trường cửu (Tác Khúc : Lương Hoằng Chí)
03. 青花瓷 (作曲:周杰伦) Blue and White Porcelain
Thanh hoa từ (Tác Khúc : Châu Kiệt Luân)
04. 问情 (作曲:萧蔓萱) Longing for Love
Vấn tình (Tác Khúc : Tiêu Mạn Huyên)
05. 发如雪 (作曲:周杰伦) The Ash of Time
Phát như tuyết (Tác Khúc : Châu Kiệt Luân)
06. 菊花台 (作曲:周杰伦) Chrysanthemums Terrace
Cúc hoa đài (Tác Khúc : Châu Kiệt Luân)
07. 千年一叹 (作曲:张鹤) Sign in A Thousand Years
Thiên niên nhất thán (Tác Khúc : Trương Hạc)
08. 随缘 (作曲:张鹤) Let It Be
Tùy duyên (Tác Khúc : Trương Hạc)
09. 云水逸 (作曲:张鹤) Leisurely Clouds and Water
Vân thủy dật (Tác Khúc : Trương Hạc)

YD | CM | BD | MG | Demo1 2 | Password: vnltue

© I am gradually removing the ADF.ly links from my website because ADF.ly has been sold to Linkvertise, and the advertising method used by Linkvertise annoys me. Since the number of ADF.ly links on my website is very large (>15000 links), I will work on it gradually in my free time while also updating broken links!

The download links will be redirected to the page "redirect.html" with URL encoding, and this redirect page contains my advertisements. Thank you for reading and listening!
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - MusicScope - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE