-->

User config

Search

Categories

[Classical/Crystal Music] Fan Zong Pei (范宗沛) - Crystal Classics (星光) (1999) [APE]

Posted by Trung Tue on Oct 22, 2011 with 1 Comments
Fan Zong Pei (范宗沛) - Crystal Classics (星光) (1999)
| APE+CUE | 278 MB | Classical/Crystal Music/Instrumental | Covers Included |

唱片名称: 星光 TCD-6066
製作人 : 范宗沛
製作群 : 作曲:范宗沛/林海/李哲藝/彭靖/董運昌/李世豪/郭宗瀚
發行日期 : 1999/11/29
產品存貨狀態 : 已停售

Tracklist:
01 帕格尼尼第 18 变奏 Rapsodie On A Theme Of Paganini, Variation 18
02  船歌 Chuán Gē 
Thuyền Ca 
03  母亲教我的歌 Mǔ Qin Jiào Wǒ De Gē 
Mẫu Thân Giáo Ngã Đích Ca 
04  舒伯特小夜曲 Shū Bó Tè Xiǎo Yè Qǔ 
Thư Bá Đặc Tiểu Dạ Khúc 
05  练声曲 Liàn Shēng Qū 
Luyện Thanh Khúc 
06  裸体之舞 Luǒ Tǐ Zhī Wǔ 
Khỏa Thể Chi Vũ 
07  故公主孔雀之舞 Gù Gōng Zhǔ Kǒng Què Zhī Wǔ 
Cố Công Chủ Khổng Tước Chi Vũ 
08  西西里舞曲 Xī Xī Lǐ Wǔ Qǔ 
Tây Tây Lý Vũ Khúc 
09  梦 Mèng 
Mộng 
10  清晨 Qīng Chén 
Thanh Thần 
11  精灵之舞 Jīng Líng Zhī Wǔ
Tinh Linh Chi Vũ

4S | SH | PC | BD | MG | MF | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Fan Zong Pei - Crystal Classics (星光) (1999) [APE]
VA - Crystal Innocence (清心白水晶) (1999) [APE]
VA - Crystal Romance (真爱粉红晶) (1999) [APE]
VA - Crystal Mystery (神秘紫水晶) (2000) [APE]
VA - Crystal Glamour (星愿) (2000) [APE]
VA - Crystal Bliss (幸福茶水晶) (2001) [APE]
VA - Crystal Glory (宁静黄水晶) (2001) [APE]
VA - Crystal Serenity (忘忧蓝水晶) (2001) [APE]
VA - Crystal Passion (热情红水晶) (2002) [APE]
VA - Crystal Vitality (活力绿水晶) (2002) [APE]
VA - A Crystal Christmas (圣诞水晶) (1999) [APE]
VA - A Crystal Christmas 2 (圣诞水晶2) (2000) [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR - XRECODE