User config

Search

Categories

[New Age] VA - Crystal Glamour (星愿 Tinh Nguyện) (2000) [APE]

Posted by Trung Tue on Jun 30, 2009 with 0 Comments
VA - Crystal Glamour (星愿 Tinh Nguyện)
| APE+CUE (210 MB) | New Age | Instrumental | 2000 |

製作人 : 范宗沛 Fan Zong Pei
製作群 : 編曲:范宗沛、李哲藝、林海、林培禎|
演奏:黃雅詩(水晶琴)、范宗沛(大提琴)、李哲藝(豎琴)
發行日期 : 2000/11/24
產品存貨狀態 : 已停售

Tracklist:
01 我的太阳 Ngã Đích Thái Dương
Wǒ De Tài Yáng
02 女人心 Nữ Nhân Tâm
Nǚ Rén Xin
03 亲爱的父亲 Thân Ái Đích Phụ Thân (Omio Babbino Caro)
Qin Ài De Fù Qin
04 圣母颂 Thánh Mẫu Tụng (Ave Maria)
Shèng Mŭ Sòng
05 鳟鱼 Tỗn Ngư
Zùn Yú
06 悲歌 Bi Ca
Bei Ge
07 玛莎 Mã Toa
Mă Suo
08 印度之歌 Ấn Độ Chi Ca
Yìn Dù Zhi Ge
09 索尔惟格之歌 Tác Nhĩ Duy Cách Chi Ca
Suǒ Ĕr Wéi Gé Zhi Ge
10 菩提树 Bồ Đề Thụ
Pú Tí Shù
11 摇篮曲 Diêu Lam Khúc
Yáo Lán Qu
12 野玫瑰 Dã Mân Côi
Yĕ Méi Gui
13 托丝卡 Thác Ti Tạp
Tuo Si Kă
14 一个美好的日子 Nhất Cá Mỹ Hảo Đích Nhật Tử
Yi Gè Mĕi Hǎo De Rì Zi
15 乘著歌声的翅膀 Thừa Trứ Ca Thanh Đích Sí Bàng
Chéng Zhù Ge Sheng De Chì Băng
16 公主彻夜未眠 Công Chủ Triệt Dạ Vị Miên
Gong Zhŭ Chè Yè Wèi Mián

4S | SH | PC | BD | MG | Demo | Password: vnltue

Other Albums:
Fan Zong Pei - Crystal Classics (星光) (1999) [APE]
VA - Crystal Innocence (清心白水晶) (1999) [APE]
VA - Crystal Romance (真爱粉红晶) (1999) [APE]
VA - Crystal Mystery (神秘紫水晶) (2000) [APE]
VA - Crystal Glamour (星愿) (2000) [APE]
VA - Crystal Bliss (幸福茶水晶) (2001) [APE]
VA - Crystal Glory (宁静黄水晶) (2001) [APE]
VA - Crystal Serenity (忘忧蓝水晶) (2001) [APE]
VA - Crystal Passion (热情红水晶) (2002) [APE]
VA - Crystal Vitality (活力绿水晶) (2002) [APE]
VA - A Crystal Christmas (圣诞水晶) (1999) [APE]
VA - A Crystal Christmas 2 (圣诞水晶2) (2000) [APE]
© All my music resources are for promotional purposes and trial only. Please do not write these links at any web pages! I do not encourage the distribution/piracy of illegal music whatsoever. All of the provided content are copyrights to the rightfully holders. If you enjoy the CDs posted, please BUY ORIGINAL CD to support the artists!
Tools - Foobar2000 - EZ CD Audio Converter - CUETools - WinRAR 5 - Faasoft